Arbetsuppgifter för minderåriga

Det finns särskilda regler för vad barn och ungdomar under 18 år får göra.

Föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03) gäller allt arbete som minderåriga utför. Arbetet ska vara yrkesmässigt och inte vara föreningsverksamhet, fritids- eller hobbysysselsättning. För att bedöma om ett arbete är yrkesmässigt tar man hänsyn till om arbetet är av ekonomisk art och om det finns ett prestationskrav. Det har dessutom betydelse om den minderårige arbetar regelbundet och varaktigt.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Yngre barn

Den som är under 13 år får inte arbeta, men vissa undantag finns enligt 12 § i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Undantagen handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen utan andra anställda. Exempel på mycket lätt och ofarligt arbete är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning samt rensning av trädgårdsland. 

Yngre barn kan få uppträda och repetera inom kulturell verksamhet och vid sport- och reklamevenemang om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för det.

Läs mer på sidan Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Äldre barn

Äldre barn får ha ett lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att äldre barn inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Äldre barn får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. 

Ungdomar

Ungdomar, det vill säga minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får ha ett normalt och ofarligt arbete. De får inte utföra arbetsuppgifter som finns med i föreskrifternas bilaga 1 – om inte undantagen är uppfyllda. De undantag som finns är om arbetsuppgiften

  • ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som är avsedd för undervisning
  • ingår i en handledarledd praktik för ungdomar
  • utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Förbjudna arbetsuppgifter

Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år. Förbudet gäller bland annat

  • arbete med asbest
  • dykeriarbete
  • bevakningsarbete enligt lagen om bevakningsföretag
  • transport av pengar och värdehandlingar till eller från penninginrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället. 

Läs mer om detta och se fler exempel i bilaga 1 i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får genomföra de riskfyllda arbetsuppgifter som omnämns i bilagan om inte något av undantagen är uppfyllt. I bilagan finns ett kryss i rutor där undantag gäller. Ett exempel är att arbete med avloppsvatten, avloppsslam eller latrin i öppen hantering är förbjudet som huvudregel. Däremot får man utföra arbetsuppgiften om den skulle ingå i undervisning.   Minderåriga får aldrig ensamma utföra de riskfyllda arbetsuppgifterna som finns i minderåriga föreskrifternas bilaga 1.

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-23