Fordonsklimat – värme och kyla i fordon

När man jobbar i fordon finns det risker både när det är för varmt eller kallt. De arbetstagare som berörs är framförallt förare men även till exempel konduktörer på tåg.

Bild tagen från baksätet på en taxi. Vi ser föraren i backspegeln.

Ditt ansvar som arbetsgivare för fordonsklimatet

Du är som arbetsgivare alltid ansvarig för arbetsmiljön. Temperatur och klimat är viktiga delar av arbetsförhållandena och det gäller även om arbetsplatsen är ett fordon.

Det finns inga föreskrifter från Arbetsmiljöverket som reglerar hur varmt eller kallt det får vara i ett fordon. Vi utgår från vad som står i arbetsmiljölagen, 4-5 §§ i andra kapitlet.

I 4 § står det: De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande.

I 5 § står det: Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljölag (1977:1160), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även:

Temperatur och klimat

Det finns standarder för fordonsklimat

En standard är ingen lag utan innehåller exempel på dokumenterad kunskap. Den kan till exempel visa hur man gör mätningar och beräkningar. Det finns två speciella standarder för fordonsklimat, SS-EN ISO 14505:2 och SS-EN ISO 14505:3.

De kan användas för utvärdering av fordonsklimat men är svåra att använda för en enskild arbetsgivare. De passar därför bäst för kravställande vid större upphandlingar av fordon.
Svenska institutet för Standarder, SIS, har mer information om standarder på sin webbplats.

Våra standarder, SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad 2024-02-09