Jordbruk

Många som arbetar inom jordbruk är nöjda med sina jobb och sina arbetsuppgifter, men arbetet innebär en mängd risker.

Höbalar i lada

Arbeta säkert inom jordbruket

Inom jordbruk, jakt och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i någon annan industri. Det är bara byggsektorn som har ett jämförelsevis lika stort antal dödsolyckor på arbetsplatsen.

Områden som är särskilt riskfyllda inom jordbruket är arbete med

  • djur
  • gödselbrunnar
  • maskiner.

Det är också stor risk för fallolyckor. För att få ner antalet olyckor och tillbud (situationer som hade kunnat leda till olyckor) har Arbetsmiljöverket beslutat om regler som ska göra ditt arbete säkrare. Här har vi samlat grundläggande information om vad reglerna innebär och hur du kan arbeta för att uppnå en bättre och säkrare arbetsmiljö. Varje olycka är en olycka för mycket!

Dessa sidor vänder sig till dig som är

  • egen jordbrukare
  • anställd
  • skyddsombud.

Snabblänkar

Arbete med djur

Maskiner

Växtskyddsmedel – bekämpningsmedel

Miljöhusesyns webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Användning av traktorer (AFS 2004:06), föreskrifter

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:05), föreskrifter

Broschyrer

Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr

Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr

Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr

Farlig axel (ADI 278), broschyr

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

 Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Säkra maskiner - om regler för maskiner (ADI 438), broschyr

Undvik det farliga dammet (ADI 460), broschyr

Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670), broschyr

Ämnesrelaterade sidor

Arbete med djur

Övriga

Rise, Research institutes of Swedens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-12-05