Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.

Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

remisstiden går ut 26 november 2021.

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets förskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden

Remisstiden går ut 28 juni 2021.

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets förskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden

Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd ac sjukdomen covid-19

Förslag till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vissa kontroller och besiktningar med anledning av restriktioner till följd av sjukdomen covid-19 var på remiss i maj 2020. Arbetsmiljöverket har i dagsläget valt att inte fatta beslut om de föreslagna föreskrifterna mot bakgrund av remissynpunkterna samt en analys av behovet av undantag. Om behovet skulle komma att ändras under hösten finns det möjligheter att återkomma till föreskrifterna. Arbetsgivare som har behov av undantag från återkommande kontroller mot bakgrund av restriktioner till följd av covid-19 hänvisas till att ansöka om undantag enligt 18 § arbetsmiljöförordningen. I den mån det är relevant kommer de förutsättningar som framgick av föreskriftsförslaget ligga till grund vid handläggningen av undantagsansökningar. 

Remisstiden gick ut 15 oktober 2020 kl. 13.00.

Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker

Remisstiden går ut 18 december 2020

Förslag till ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring av föreskrifter om provning med över- eller undertryck 

Remissen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck. Remisstiden gick ut 30 juni 2020. 

Förslag på ändring av föreskrifter om provning med över- eller undertryck, pdf, öppnas i nytt fönster 

Förslag från Arbetsmiljöverket på två ändringsföreskrifter

Remissen gäller Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Remisstiden gick ut 24 juni 2020.

Förslag från Arbetsmiljöverket på två ändringsföreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster 

Förslag på föreskrifter i en ny struktur

Den 30 januari 2020 skickades Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur ut på remiss. Remisstiden gick ut 30 december 2020. Diarienummer 2019/072424.

Se alla dokument som ingick i remissen i en Zip-fil:

Föreskriftsdokument, zip-format, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vad som ingick i remissen:

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-10-05