Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remisstiden gick ut 15 mars 2019.

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Remisstiden gick ut 15 oktober 2018.

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Remisstiden gick ut 1 september 2018.

Förslag till ändring i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar, pdf, öppnas i nytt fönster 

Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete

Remisstiden gick ut 17 juni 2018.

Ändringsföreskrifter är beslutade och börjar att gälla 1 januari 2020

Förslag till ändring av föreskrifterna om sprängarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

Remisstiden gick ut 31 maj 2018.

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-16