Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.

Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag om ändring i föreskrifterna om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning

Nu är ett förslag ute på remiss om regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket via mejladressen arbetsmiljoverket@av.se senast 31 maj 2024. För eventuella frågor kontakta Niclas Nyberg, 010-730 90 00.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2024:X) om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning, pdf, öppnas i nytt fönster

Konsekvensutredning av förslaget till ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning - säker användning, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-04-05