Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Remisstiden går ut 15 oktober

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Remisstiden går ut 1 september 2018

Förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, pdf, öppnas i nytt fönster 

Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete

Remisstiden går ut 17 juni 2018

Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

Remisstiden går ut 25 maj 2018

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

Remisstiden går ut 31 maj 2018.

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag från Arbetsmiljöverket på ändringsföreskrifter - Arbetsplatsen utformning

Remisstiden går ut 1 mars 2018

Förslag från Arbetsmiljöverket på ändringsföreskriter - Arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Remisstiden gick ut den 8 januari 2018

Förslag till föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter

Remisstiden gick ut den 4 februari 2018

Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Gravida och ammande arbetstagare, pdf, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, pdf, öppnas i nytt fönster

Minderårigas arbetsmiljö, pdf, öppnas i nytt fönster

Skyltar och signaler, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om Smittrisker

Remisstiden gick ut den 5 januari 2018

Remiss - Förslag till föreskrifter om Smittrisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Remisstiden gick ut den 15 december 2017

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter är beslutade och börjar gälla den 21 augusti 2018

De beslutade nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-14