Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.

Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om Hygieniska gränsvärden, Kemiska arbetsmiljörisker och Medicinska kontroller i arbetslivet


Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om Hygieniska gränsvärden Kemiska arbetsmiljörisker, Medicinska kontroller i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-23