Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.

Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag om ändring i bilagor i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet 

Ändringarna är beslutade och börjar gälla den 1 januari 2024.

Beslutad ändringsföreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:16), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i bilagor i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden

Ändringarna är beslutade. Ändringarna träder i kraft den 5 april 2024 men några av gränsvärdena börjar gälla först senare, se ändringsföreskriften.

Beslutad ändringsföreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2022:5), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Ändringarna är beslutade och börjar gälla den 5 april 2024.

Beslutad ändringsföreskrift om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2022:4), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Ändringarna är beslutade och börjar gälla den 5 april 2024.

Beslutad ändringsföreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2022:3), pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-03