Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19

Remisstiden gick ut 3 april 2020, kl 16.00.

Remiss: Förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag på föreskrifter i en ny struktur

Den 30 januari 2020 skickades Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur ut på remiss. Läs om vad som kommer ingår i remissen. Remisstiden går ut 30 december 2020.

Remiss om ny regelstruktur

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-04-03