Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om Smittrisker

Remisstiden går ut den 5 januari 2018

Remiss - Förslag till föreskrifter om Smittrisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Remisstiden går ut den 15 december 2017

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Remisstiden går ut den 18 augusti 2017

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

Nya föreskrifter är beslutade och börjar gälla 1 december 2017.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, föreskrifter, AFS 2017:3

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + konsekvensutredning av förslag till upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-09-29