Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remisstiden går ut 15 mars 2019.

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Remisstiden gick ut 15 oktober 2018.

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Remisstiden gick ut 1 september 2018.

Förslag till ändring i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar, pdf, öppnas i nytt fönster 

Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete

Remisstiden gick ut 17 juni 2018.

Förslag till ändring av föreskrifterna om sprängarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

Remisstiden gick ut 25 maj 2018.

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

Remisstiden gick ut 31 maj 2018.

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring av föreskrifterna om arbetsplatsen utformning

Remisstiden gick ut 1 mars 2018.

Förslag till ändring av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter

Remisstiden gick ut den 4 februari 2018.

Alla 5 ändringarna har beslutats och börjar gälla 19 november 2018.

Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Gravida och ammande arbetstagare, pdf, öppnas i nytt fönster

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, pdf, öppnas i nytt fönster

Minderårigas arbetsmiljö, pdf, öppnas i nytt fönster

Skyltar och signaler, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om Smittrisker

Remisstiden gick ut den 5 januari 2018.

Nya föreskrifter är beslutade och börjar gälla 19 november 2018.

Remissförslaget - Förslag till föreskrifter om Smittrisker, pdf, öppnas i nytt fönster

De beslutade nya föreskrifterna om smittrisker

Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Remisstiden gick ut den 15 december 2017.

Ändrade föreskrifterär beslutade och börjar gälla 21 august 2018.

Remissförslag om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, pdf, öppnas i nytt fönster

De beslutade ändringarna i föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2018:2)

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter är beslutade och börjar gälla den 21 augusti 2018.

Remissförslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

De beslutade nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-11-01