Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Remisstiden går ut den 18 augusti 2017

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om högtryckssprutning (AFS 1994:54)

Upphävandet är beslutat och gäller från och med utgången av juni 2017

Remisshandlingar för upphävande av högtryckssprutning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Remisstiden gick ut den 1 oktober 2016.

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + konsekvensutredning av förslag till upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-15