Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till ny regelstruktur

Den 30 januari 2020 skickas Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur ut på remiss. Läs om vad som kommer ingå i remissen.

Remiss om ny regelstruktur

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remisstiden gick ut 15 mars 2019.

Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Remisstiden gick ut 15 oktober 2018.

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete

Ändringsföreskrifter är beslutade och börjar att gälla 1 januari 2020.

Förslag till ändring av föreskrifterna om sprängarbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutad ändringsföreskrift om Sprängarbete (AFS 2019:2), pdf, öppnas i nytt fönster.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-01-14