Remisser - pågående föreskriftsarbete

När Arbetsmiljöverket har utarbetat förslag till föreskriftstexter vill vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till exempelvis arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.
Bild på sax, penna, häftapparat liggandes på ett dokument

Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Remisstiden går ut den 18 augusti 2017

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden

Förslag till föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

Remisstiden gick ut den 30 november 2016

Remisshandlingar för förslag till föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om högtryckssprutning (AFS 1994:54)

Remisstiden gick ut den 31 oktober 2016

Remisshandlingar för upphävande av högtryckssprutning, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Remisstiden gick ut den 1 oktober 2016.

Förslag på föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar + konsekvensutredning av förslag till upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till ändring i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3)

Remisstiden gick ut den 25 augusti 2016.
Ändringen är nu beslutad och kommer att börja gälla den 15 juni 2017.

Maskiner, remisshandlingar, pdf, öppnas i nytt fönster

Den beslutade ändringsföreskriften (AFS 2016:10), pdf, öppnas i nytt fönster

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-27