Svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtal

Här finns information om vad den svenska arbetsmarknadsmodellen är, länkar till kollektivavtal inom olika branscher och kontaktuppgifter till ansvariga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

En skyddshjälm med nät

Samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda.

Kollektivavtal och kontaktuppgifter

En utstationerande arbetsgivare kan teckna kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation eller bli medlem i en svensk arbetsgivarorganisation och på så sätt bli bunden av ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagarorganisationerna har rätt att vidta stridsåtgärder för att förmå utstationerande arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

Om du har frågor om vilken lön eller semester som gäller för utstationerade arbetstagare eller innehållet i ett visst kollektivavtal, kontakta respektive organisation nedan.

Arbetsgivarorganisationer

Almega

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Almegas webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Almega IT, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Akademikeravtalet Public Serviceföretag, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Orkesteravtalet Svensk Scenkonst, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Mediaföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Revision och konsult, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Fastigheter Almega, pdf, öppnas i nytt fönster

Grafiska företagen

Grafiska företagens webbplats. öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Grafiska, pdf öppnas i nytt fönster

Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

info@grona.org

Telefon: 08-762 72 40

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Kollektivavtal för utstationerade - SKL, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - SKL Bilaga D, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetstagarorganisationer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund för samhällsvetare.

Telefon: 08-617 44 00

radgivning@akademssr.se

Akavia

Akavia är ett fackförbund för ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Telefon: 010-303 75 00

Kontakta Akavias rådgivning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om kollektivavtal, Akavias webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn.

Byggnads Webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads - Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

DIK

DIK är ett fackförbund inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Telefon: 08-480 040 00

fraga@dik.se

Elektrikerna

Svenska elektrikerförbundet organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet.

Telefon: 0771-10 14 00

postbox.fk@sef.se

Utstationeringsavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Finansförbundet

Finansförbundet är fackförbund inom bank- och finansbranschen.

Telefon: 08-641 03 00

Finansförbundets webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstationeringsavtal för Yrkesverksamma inom bank- och finansbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Forena

Forena är fackförbund inom försäkring och finans.

Forenas webbplats, öppnas i nytt fönster

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Telefon: 08-567 061 00

kansli@fysioterapeuterna.se

GS

GS organiserar medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.

GS-Fackets webbplats, öppnas i nytt fönster

GS, träindustri, kollektivavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom stoppmöbelindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom träindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom skogsbruket, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom tidningstryckerier, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom skogsbruket, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom grafisk industri, pdf, öppnas i nytt fönster

Hotell- och restaurangfacket

Hotell- och restaurangfackets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Hotell och Restaurang, pdf, öppnas i nytt fönster

IF Metall

IF Metall är ett fackförbund inom den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

IF Metalls webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - IF Metall, Svemek, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - IF Metall, Teknikarbetsgivarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal om fredsplikt - IF Metall, pdf, öppnas i nytt fönster

postbox.fk@ifmetall.se

Journalistförbundet

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier.

Utstationeringsavtal för medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter - Journalistförbundet, pdf, öppnas i nytt fönster

forhandlingsjouren@sjf.se

Kommunal

Svenska Kommunalarbetareförbundets medlemmar finns i kommuner, regioner, kooperativ, kyrkoförsamlingar, lantbruk och även i privata företag.

Kommunals webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal kollektivtrafik, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal välfärdssektorn (AB-P avtal), pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Kommunal hemservice, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - grön sektor, pdf, öppnas i nytt fönster

Kyrkans Akademikerförbund

forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Telefon: 08-441 85 60

Svenska kyrkans avtal 20 - allmänna bestämmelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkans avtal 20 - underbilagor A-D, pdf, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkans löneavtal 20 - övriga arbetstagar-organisationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Ledarna

Ledarna är ett fackförbund för chefer i alla branscher och på alla nivåer.

Telefon: 0200-87 11 11

ledarna@ledarna.se

LO

Landsorganisationen i Sverige, LO, är en sammanslutning av 14 fackförbund.

mailbox@lo.se

LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbunden på LOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade LO, pdf , öppnas i nytt fönster

Livsmedelsarbetareförbundet

Livsmedelsförbundets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom livsmedelsbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkarförbundet

Sveriges läkarförbund är fackförbund som organiserar läkare.

Sveriges läkarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Lärare

Telefon: 077-515 05 00

Sveriges Lärares webbplats, öppnas i nytt fönster

Målarna

Telefon: 010-458 64 00

post@malarna.nu, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade inom rostskyddsmålare, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade för byggnadsmålare, pdf, öppnas i nytt fönster

Pappers

Telefon: 08-796 61 00

info@pappers.se

Kollektivavtal för utstationerade Pappers, pdf, öppnas i nytt fönster

SACO-S och Arbetsgivarverket

Mellan Saco-S och Arbetsgivarverket gäller ett villkorsavtal som löper tillsvidare.

Kollektivavtal för Utstationerade - Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, pdf, öppnas i nytt fönster

SEKO

SEKO är ett fackförbund inom staten, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård och väg.

Telefon: 0770-45 79 00

sekodirekt@seko.se

Kollektivavtal för utstationerade Seko - väg och ban entreprenadarbeten, pdf, öppnas i nytt fönster

SRAT - Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

SRAT är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Telefon: 08-442 44 60

kansli@srat.se

Kollektivavtal för utstationerade - kommunikation

Kollektivavtal för Gym- och friskvårdsföretag

Kollektivavtal för optiker

Kollektivavtal för utstationerade tandhygienister

SRAT Spårtrafik

Kollektivavtal för utstationerade spårtrafik

ST

ST är ett fackförbund inom statlig verksamhet med medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Telefon: 0771-55 54 44

stdirekt@st.org

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst (dans, musik och teater).

info@svenskscenkonst.se

Kollektivavtal för utstationerade Svensk Scenkonst, pdf, öppnas i nytt fönster

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

forhandling@sverigesingenjorer.se

Bemanningsavtalet Sveriges Ingenjörer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Tjänstemannaavtalet Bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för Utstationerade Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Upplevelse och Kultur, pdf öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Byggföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannavtalet 2017-2020, Byggnadsämnesindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster 

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Energiföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Fastigo, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, IKEM, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Innovationsföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Kompetensföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2017-2020, Livsmedelsföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Stål- och metallindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Svemek, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Sågverksindustrin, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Teknikarbetsgivarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade, Tjänstemannaavtalet 2020-2023, Tekniktjänstearbetsgivarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Sveriges skolledarförbund

Sveriges skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund för alla chefer och ledare inom utbildningsområdet.

Sveriges skolledarförbunds webbplats, öppnas i nytt fönster

TCO

Tjänstemännens centralorganisations medlemmar finns i privata tjänste- och industriföretag, statliga myndigheter, regioner, kommuner och i den ideella sektorn.

Telefon: 08-782 91 00

info@tco.se

TCOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Teaterförbundet

Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

Telefon: 08-441 13 00

info@teaterforbundet.se

Teaterförbundet, kollektivavtal, PDF, öppnas i nytt fönster

Transportarbetareförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet organiserar medlemmar inom godstransport- och logistikföretag i Sverige.

Kontakta Svenska transportarbetareförbundet, öppnas i nytt fönster

Svenska Transportarbetareförbundet, kollektivavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

TULL-KUST

TULL-KUST består av tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen.

Telefon: 08-405 05 40

E-post: info@tullkust.se

Webbplats: www.tullkust.se

Unionen

Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar.

Postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se

Unionens webbplats öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - tjänstemän tekniktjänsteavtalet Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Textil- och modeindustrin Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade teknikavtalet Unionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Unionen IKEM samt fredspliktsavtal, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade IT och Telekomföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade Svenska Teknik och Designföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Bemanningsavtalet, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Tjänstemannaavtalet Unionen och Almega tjänsteföretagen och medieföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Unionen marknadsundersökningsföretag, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Unionen och Almega Tech IT, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Unionen och Almega Tech IT - långvarig utstationering, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Unionen och Innovationsföretagen, pdf, öppnas i nytt fönster

Kollektivavtal för utstationerade - Unionen och Innovationsföretagen - långvarig utstationering, pdf, öppnas i nytt fönster

Vision

Vision organiserar tjänstemän, oavsett utbildningsbakgrund, inom regioner och kommuner, privata företag i välfärdssektorn samt kyrkor och religionssamfund.

Telefon: 0771-44 00 00

visiondirekt@vision.se

Vårdförbundet

Vårdförbundets medlemmar är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

info.forhandlingspolitiska@vardforbundet.se

Senast uppdaterad 2024-01-04