Se samtliga föreskrifter

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Föreskrifterna (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön började att gälla den 2 november 2015 och är fristående föreskrifter som följer uppbyggnaden i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Reglerna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder. Dessa föreskrifter ersätter de tidigare föreskrifterna (AFS 1992:16) om kvarts.

Föreskrifterna började gälla den 1 november 2019

Den 1 november 2019 fick 26 § som handlar om medicinska kontroller en ny lydelse. Den nya lydelsen framgår i föreskrifterna nedan.

Omslagsbild: AFS
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Föreskrifterna är utformade för att fungera för alla typer av arbetsplatser där kvartsexponering kan förekomma, både fasta och rörliga. Kravet på obligatoriska periodiska mätningar är borttaget. Föreskrifterna öppnar för flera metoder som kan användas för att bedöma exponeringen. Arbetsgivaren ska komplettera underlaget för riskbedömning med egna mätningar om det inte på annat sätt kan klargöras vilka åtgärder som krävs.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster 

AFS 2015:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad

Omslagsbild ADI 244 - Stendamm kan orsaka silikos - Se upp för kvarts - stendamm
Denna broschyr handlar om kvartsdamm: ett farligt damm som bildas till exempel vid slipning av betong, glastillverkning, i stålverk och i gruvindustrin. Här kan du läsa om hur du kan undvika eller skydda dig mot dammet.
Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad

Senast uppdaterad 2024-05-03