Så ser vi till att reglerna följs

Alla arbetsgivare ska se till att de anställda
inte blir sjuka, skadas eller dör av sitt jobb.
Arbetsgivarna ska hela tiden arbeta och
planera för en bra arbetsmiljö.

En av våra viktigaste regler beskriver hur
man arbetar steg för steg med arbetsmiljön.

Arbetet ska planeras på ett bra sätt
och de anställda ska trivas tillsammans.
Vi kallar det systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi på Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsgivarna
följer de lagar och regler som finns.

Därför gör vi inspektioner och besök på arbetsplatser.

Så här går en inspektion till:

Vi väljer ut en arbetsplats där vi tror
att många kan bli sjuka eller skadade.

Sedan åker vi ut till den arbetsplatsen
och tittar på arbetsmiljön.

Ett skyddsombud eller någon annan av de anställda
ska vara med oss hela tiden.

Vi berättar vad vi tycker om arbetsmiljön.

Om vi hittar något fel skriver vi upp det.
Arbetsgivaren måste sedan rätta till felet.

Senast uppdaterad 2023-07-12