Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 1984:3), föreskrifter

Omslagsbild - Upphävande-AFS
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter
Börjar gälla: 1 januari 2017

Senast uppdaterad 2024-05-06