Se samtliga föreskrifter

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utrustning och arbete där personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är gjorda för att lyfta personer. Sådana lyft får endast ske tillfälligt och under vissa förutsättningar.
Omslagsbild: AFS
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:21 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-10-14