Se samtliga föreskrifter

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utrustning och arbete där personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är gjorda för att lyfta personer. Sådana lyft får endast ske tillfälligt och under vissa förutsättningar.

Omslagsbild: AFS
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:21 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-08