Exempel på kognitiv belastning

Här hittar du två fiktiva berättelser om kognitiv belastning på arbetsplatsen.

Eila, 47 år, platschef på byggarbetsplats: ”Jag skulle vilja känna att jag blir färdig med något” (fiktiv berättelse)

Vi befinner oss på en mellanstor ort i västra Sverige, på byggarbetsplatsen Kvarteret Storgården. Här pågår ett ombyggnadsprojekt som omfattar fyra flerfamiljshus i tre våningar. Inflyttning är om 2 veckor. Vi kommer möta Eila som arbetar som platschef, Stina som är entreprenadingenjör, Samir från Tak och Plåt, Anders från El och Tele och Pelle från Värme och vatten.

På väg till jobbet kommer Eila på att hon inte har fått håltagningsritningarna än. Hon behöver dem för en arbetsberedning i morgon. Det måste hon ordna idag direkt när hon har kommit fram till bygget.

Väl framme börjar hon att leta efter telefonnumret till projektören för att fråga om ritningarna. På telefonen ser hon att ett mejl har kommit från byggherren om nya hyresgästanpassningar. Medan hon öppnar mejlet ringer det i telefonen, så hon hinner inte läsa färdigt om ändringarna. Det är Samir från Tak och plåt som frågar varför takpannorna inte finns på bygget, och varför kranen inte är flyttad till hus 3. Eila går raskt in till Stina som sitter i rummet bredvid och frågar henne om pannorna och kranen. Det här måste ordnas på en gång, annars kommer de inte kunna hålla tidsplanen.

Mitt i samtalet med Stina stövlar Anders från El och Tele in och förklarar att elstegarna inte går att montera enligt ritningarna, eftersom de angivna höjderna inte stämmer överens med verkligheten. Eila drar på sig jackan och följer med Anders ut på bygget. Hon funderar på hur stora ändringarna kommer bli. Just då stoppar Pelle från Värme och Vatten Eila och frågar när grävarbetena för vattenledningarna är klara. De vill börja dra rören i morgon.

Eila kommer på att hon har glömt att fixa det och säger irriterat åt Samir: ”Jag säger till dig när jag vet!”.

På väg hem i bilen kommer Eila på att hon inte har ringt projektören idag. Hon känner sig frustrerad, trött och hungrig och ångrar att hon var otrevlig mot Samir. Hon är orolig för att tidsplanen inte går att hålla, speciellt inte med de nya hyresgästanpassningarna. Hon måste läsa det där mejlet när hon kommer hem. Eila tittar på klockan och inser att barnen kommer att ha lagt sig innan hon hinner hem.

Platschefen Eila arbetar under höga kognitiva, emotionella och sociala krav

Kognitivt måste Eila hålla flera tankespår i huvudet samtidigt. Hon måste hela tiden vara medveten om vad som händer just nu, och vad detta betyder för helheten.

 • Hon måste fatta snabba beslut, ändra planer och byta strategi - det kräver kognitiv flexibilitet.
 • Hon behöver leta i faktaminnet efter den kunskap som behövs.
 • Hon behöver också leta i händelseminnet efter vilka lösningar som har visat sig vara de bästa tidigare.

Eila har dessutom många emotionella och sociala krav att förhålla sig till, hon behöver bemöta andra med empati.

 • Eila möter flera människor under sin arbetsdag som hon behöver läsa av och förhålla sig till. En del av dem är krävande, tidspressade eller otåliga.
 • Hon måste reglera och hantera sina egna känslor, bemöta andra konstruktivt samtidigt som hon själv känner sig belastad.

Bert, 53, behandlingsassistent: ”Ibland önskar man att man kunde vara på flera platser samtidigt” (fiktiv berättelse)

Vi befinner oss på en liten ort i västra Sverige. Där ligger HVB-hemmet Solgården. Vi kommer att möta Bert som arbetar på behandlingshemmet och Robin och Mika som bor där.

Bert sitter i samtal med Robin. Han märker att Robin för första gången vågar prata om det som är smärtsamt. Bert känner värme och stort engagemang. Ett kraftigt ljud hörs. Bert hör höga röster.

Bert ställer sig automatiskt upp och börjar springa mot ljudet.

Tänk om det är fler därinne och Bert är ensam personal eller om någon är skadad?

Bert hinner inte tänka mer utan öppnar dörren till rummet där ljudet kommer ifrån. Därinne slänger en förtvivlad Mika saker omkring sig och Berts kollega Sara är på väg att ta sig ut ur rummet.

Mika rusar också ut. Efter en halvtimme kommer Mika tillbaka och är beredd att fortsätta samtalet och reda ut vad som egentligen hände.

I bilen på väg hem kommer Bert på att han aldrig gick tillbaka till Robin, nu kommer Robin nog aldrig att visa det förtroendet för Bert igen. Bert skulle ju ringt Mikas socialsekreterare idag också, men det har han helt glömt bort.

Det andra i personallaget kommer att anmärka på att han inte har dokumenterat dagens händelse i överrapporteringen. Men han hann ju inte, hela situationen tog så lång tid och överlämningen hade redan varit.

Det slår Bert att det lika gärna hade kunnat slutat illa för kollegan Sara. Bert känner sig frustrerad, otillräcklig och så himla trött. Han tittar på klockan, det är ingen idé att åka till fotokursen, den började för en halvtimme sen.

Kognitiva, emotionella och komplexa krav i Berts arbete som behandlingsassistent

Arbetet som behandlare innehåller många komplexa situationer där tanke och känsla går in i varandra. Man ställs ofta inför kognitiva och emotionella krav samtidigt.

 • Samtidigt som Bert fokuserar på att lyssna måste han tänka på vad han ska säga för att hjälpa Robin vidare. Hur Bert kan bekräfta honom och vilka frågor Bert behöver ställa.
 • Bert behöver snabbt byta uppmärksamhet mot en annan situation när han hör plötsliga ljud.

I berättelsen ovan ser vi exempel på de emotionella krav som Bert möter i sin vardag.

 • Bert behöver sätta sig in i Robins situation, läsa av och förstå Robins känslor.
 • Samtidigt måste Bert ha koll på sina egna känslor och reaktioner och vara medveten om sin roll som behandlare.

De komplexa krav som Bert ställs inför under dagen är att han

 • måste hålla flera tankespår i huvudet samtidigt.
 • måste fatta snabba beslut, ändra planering och ändra strategi, vilket kräver kognitiv flexibilitet.
 • får uppleva olika känslolägen som värme, engagemang, rädsla, frustration och otillräcklighet.

Reflektion:

I exemplen ovan ser vi att den kognitiva belastningen ökar:

 • vid oförutsägbarhet
 • när det är tvära kast mellan olika krävande uppgifter
 • när man snabbt måste sätta sig in i problem
 • när man ständigt måste prioritera mellan olika arbetsuppgifter.

Konsekvenser av överbelastning kan vara:

 • ökad trötthet, glömska och irritation
 • att man inte kan koppla bort jobbet efter arbetsdagens slut
 • fel beslut fattas

Senast uppdaterad 2023-07-06