Förebyggande – skydda dig mot växtskyddsmedel

Du behöver ha en grundutrustning när du hanterar växtskyddsmedel. Den behöver också tas om hand på rätt sätt för att fungera.

Grundutrustningen vid hantering av växtskyddsmedel

Den här grundutrustningen ska du alltid minst ha när du hanterar växtskyddsmedel:

 • handskar av nitril

 • bomullsvantar

 • visir

 • huvudbonad

 • skyddsförkläde, gummistövlar

 • andningsskydd

 • ögondusch.

Handskar av nitril ger bra skydd vid hantering av växtskyddsmedel

Flergångshandskar av nitril, tjocklek minst 0,3 mm.

 • Byt efter en dags arbete.
 • Finns i storlekarna 7–12.

Engångshandskar av nitril, helst med långt skaft.

 • Byt efter 10 minuter.
 • Finns i storlekarna 7–11.

När du jobbar med bekämpningsmedel är det händerna som är mest utsatta. Skyddshandskar är ditt allra viktigaste skydd. När du blandar till sprutvätska och fyller på sprututrustning är det koncentrerat medel du hanterar. Då är riskerna som störst. 

Nitrilgummi passar bra att använda när du jobbar med koncentrerat medel och fungerar bra när du jobbar med utspädda lösningar. 

Engångshandskar av nitril är smidiga och enkla att använda, men de tål inte att användas mer än ungefär tio minuter. 

Behöver du ha handskarna på dig en längre tid, så är det den tjockare nitrilhandsken du ska använda. Det är viktigt att du skyddar dina underarmar, där huden på insidan är tunn och känslig.

Se till att dina handskar har tillräckligt långa skaft, eller kombinera handskarna med lösa ärmmuddar. Ärmmuddar av engångsmaterial är billiga, ger ett gott skydd och är enkla att använda.

Bomullsvantar i nitrilhandskarna vid hantering av växtskyddsmedel

Använd en vanlig tunn bomullsvante inuti skyddshandsken. Då får du ökad komfort och håller huden torr. Fuktig hud blir lätt torr och narig. 

Det blir också lättare att ta på och av skyddshandsken med en bomullsvante under och det gör att skyddshandsken sitter stadigt och ger ett bra grepp. 

Visir skyddar ditt ansikte vid hantering av växtskyddsmedel

Använd ett visir som även täcker sidorna av ditt ansikte och ger skydd för ögonen, pannan och främre delen av hjässan.

Ett visir är enkelt att ta på och du får ett bra skydd för hela ansiktet. Det är också möjligt att använda skyddsglasögon, men då skyddas bara ögonen. 

Numera finns det skyddsglasögon som är lätta att ta på och av och som är möjliga att kombinera med vanliga glasögon.

Huvudbonad skyddar vid hantering av växtskyddsmedel

Du ska ha någon slags huvudbonad som skyddar huvudet och håret från stänk och dropp. Byt ut eller tvätta ofta. En keps eller annan enklare huvudbonad är förstås inte någon personlig skyddsutrustning, men ger ändå ett visst skydd. Det är viktigt att du tvättar och byter din huvudbonad ofta, annars blir det inte ett skydd, utan tvärtom något som förorenar ditt huvud.

Använd skyddsförkläde vid hantering av växtskyddsmedel

Vid hantering av koncentrerade preparat – använd ett långt skyddsförkläde av PVC som räcker från hals till stövlar, gärna så tungt att det inte lätt blåser upp. 

Ett förkläde är lätt att använda och att ta på och av. Om du använder ett förkläde av engångsmaterial, så kan du kasta bort det efter användning.

Särskilda gummistövlar för växtskyddsmedel

 • Använd alltid gummistövlar när du jobbar med bekämpningsmedel.
 • Stövlarna ska användas endast till detta och inte vid något annat tillfälle.
 • Trä byxbenen utanpå stövlarna. Det förhindrar spill ned i stöveln.
 • Byt stövlar till varje odlingssäsong.

Andningsskydd vid hantering av växtskyddsmedel när det behövs

Använd helmask eller halvmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P2. Ibland kan det behövas ett P3-filter.

En helmask ger dig ett bra skydd för ögonen och andningsvägarna och för stora delar av ansiktet. En halvmask i kombination med ett par skyddsglasögon ger inte lika bra heltäckande skydd, men kan vara tillräckligt i många situationer. 

Ett fläktmatat andningsskydd kan vara ett alternativ. Det är en rätt löst sittande mask över ansiktet med en fläkt och filter i ett bälte runt midjan. 

Både partikel- och gasfilter finns till det fläktmatade andningsskyddet. Det fungerar även om man har skägg och glasögon. 

Ögondusch ska finnas tillgängligt vid hantering av växtskyddsmedel

Ögonduschflaska eller fast ögondusch ska finnas på plats. Om växtskyddsmedel enligt märkningsetiketten kräver minst femton minuters spoltid vid stänk i ögonen, så måste det finnas en fast installerad ögonspolningsutrustning. 

Om du befinner dig på en plats där det inte är möjligt att ha en ögonspolning som är ansluten till en vattenledning måste du se till att ha tillräckligt mycket ögonspolvätska med dig.

Tvätta bort växtskyddsmedel omedelbart

Det är viktigt att du så fort som möjligt tvättar bort växtskyddsmedel som du har fått på dig. Vissa växtskyddsmedel går att skölja av med vatten, medan andra som är lösliga i organiska lösningsmedel, kräver någon lämplig flytande tvål. Detta gäller framför allt om det är koncentrerat växtskyddsmedel. Utspädda brukslösningar kan  sköljas av med vatten. Tänk på att alltid ha med dig vatten när du jobbar en bit bort från vattenledning. 

Om du råkat få växtskyddsmedel på dina kläder, ta snarast av dig de förorenade kläderna, duscha och byt till rena kläder. Duscha alltid efter avslutat sprutarbete. Se till att du har rena händer innan du äter, snusar, röker eller går på toaletten.

Tvätta skyddskläderna om de kommit i kontakt med växtskyddsmedel

Om skyddskläderna blivit nersmutsade med växtskyddsmedel går det att tvätta kläderna i en tvättmaskin.

Byt eller kasta det som är smutsigt vid hantering av växtskyddsmedel

Förorenad skyddsutrustning ger ett dåligt skydd. Det kan vara svårt att avgöra hur ofta man behöver byta ut eller kasta sin skyddsutrustning. En bra tumregel är att använda sina skyddshandskar en dag, inte mer. Om du spolar av handskarna med vatten, så kan du slänga dem med vanliga sopor.

Rengöring av skyddsutrustning som används vid hantering av växtskyddsmedel

Personlig skyddsutrustning av engångsmaterial kastas direkt efter användning. Övrig personlig skyddsutrustning spolas av ordentligt. 

Förvara skyddsutrustningen som används vid hantering av växtskyddsmedel på ett bra sätt

Det är viktigt att du förvarar din personliga skyddsutrustning på ett bra sätt, skyddat från exponering för kemikalier, förorenade kläder och annat som kan minska eller helt ta bort skyddseffekten. 

Om du förvarar oanvända skyddshandskar svalt och mörkt, så håller de längre. Skyddsutrustningen ska också förvaras åtskilt från både privata kläder och arbetskläder, se föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

Omslagsbild på ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 6413
I den här broschyren kan du som arbetar med växtskyddsmedel läsa om olika typer av skyddsutrustning. Den beskriver grundskyddet för spruta med bom, ryggspruta, handspruta, fläktspruta och besprutning i växthus.
Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr

Senast uppdaterad 2022-01-07