Krav på utbildning, kunskap och medicinska kontroller inom byggbranschen

Här finns information om krav på utbildning, kunskap eller medicinska kontroller som kan krävas för olika arbeten inom byggbranschen.

Du som är arbetsgivare är skyldig att se till att dina anställda uppfyller kraven för deras aktuella arbete. Kontrollera alltid vilka krav som kan finnas för olika arbetsuppgifter. Annars kan det leda till en sanktionsavgift om det saknas vid en inspektion. På många byggarbetsplatser vill också Bas-U veta vilka kompetenser som arbetstagarna har eftersom det ger en viss trygghet för den gemensamma säkerheten och planeringen.

Sanktionsavgifter

Krav på utbildning och särskild kunskap:

Byggherren är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som byggprojektet kräver.

Vad en utbildningen för en Bas-P eller Bas-U behöver innehålla kan variera eftersom byggprojekt kan se mycket olika ut.

Det är viktigt att byggarbetsmiljösamordnaren har utbildning, kompetens och erfarenhet som passar för det aktuella byggprojektet. Det är byggherren som ska utse byggarbetsmiljösamordnarna som är lämpliga. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning kan behöva innehålla, se länk nedan. Arbetsmiljöverket godkänner inte utbildningar eller utbildare.

Utbildningar erbjuds idag till exempel via branschorganisationer såsom Byggföretagen och olika fristående utbildningsföretag.

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Den som bygger ställningar eller ska använda en hantverkarställning behöver ha vissa kunskaper. I föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4) kan du i bilaga 3 läsa en sammanställning av kraven på utbildning.

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Sprängning får enbart utföras av personal med särskild utbildning. Även den som borrar i berget ska ha någon form av dokumentation om sina kunskaper. Branschorganisationen Bergsprängningsentreprenörerna har utförlig information om utbildningar inom sprängteknik.

Läs mer i föreskrifterna om:

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Bergsprängningsentreprenörerna, befs webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av motorsågar och röjsågar ställer krav på särskild kunskap. Se vidare i föreskriften användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:01.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Till exempel yrkesbevis för grävmaskin, kranar med mera.

Arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackförbund) har gemensamt tagit fram utbildningar för olika maskiner och arbeten som är vanliga inom byggsektorn.

För att få ett yrkesbevis krävs både teoretiska och praktiska kunskaper. Oftast krävs flera tusen timmar praktik som arbetstagaren kan göra under handledning. Under den praktiska perioden utfärdas dokumentation som styrker att man ännu är under utbildning. Detta intyg kan till exempel heta lärlingsbevis, utbildningsbevis eller motsvarande.

För en person som ännu inte fått sitt yrkesbevis ska arbetsuppgifterna anpassas till utbildningsnivån och det ska även finnas en handledare som stöd.

Här finner du några av de som utfärdar yrkesbevis som byggbranschen har avtal med:

Byggnadsindustrins yrkesnämnds webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportarbetarnas yrkesnämnds webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav på medicinska kontroller

  • Asbest, kvarts och syntetiska fibrer
  • Mast- och stolparbete
  • Härdplaster
  • Bly
  • Kadmium
  • Buller
  • Vibrationer
  • Nattarbete
  • Dykning

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Senast uppdaterad 2022-12-02