Arbetsmiljöarbete och inspektioner

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete.

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

  1. Hur har ni det på arbetsplatsen?
  2. Vad bidrar till att det känns bra?
  3. Hur kan det bli bättre? 

Svaren på dessa frågor ger troligtvis några exempel på vad som är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö på just er arbetsplats. Med hjälp av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) kan ni skapa ett fungerande arbetsmiljöarbete. Välj ett sätt att arbeta som passar för er.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Inspektioner

Våra inspektioner går bland annat ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Samtidigt får arbetsgivaren besked om vad som behöver rättas till. Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher.

På våra sidor om inspektioner, utredningar och kontroller hittar du mer information om hur en inspektion går till.

Inspektioner, utredningar och kontroller

Sanktionsavgifter

För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du som är arbetsgivare kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och sedan den 1 juli 2014 är därför fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Du hittar mer information om sanktionsavgifter på våra sidor om böter, straff och sanktionsavgifter.

Böter, straff och sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2023-10-16