Ansökan om yrkeskvalificering vid arbete med medicinska kontroller

En läkare som ska utföra medicinska kontroller i arbetslivet måste ha rätt kompetens för uppdraget.

Vad är medicinska kontroller?

Medicinska kontroller utgår från särskilda faktorer i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos arbetstagaren. Kontrollerna är till för att vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan samtal, frågeformulär, kroppsundersökningar och provtagningar ingå. Läkarundersökningen kan vara en del av den medicinska kontrollen.

I vissa fall är de medicinska kontrollerna kopplade till en bedömning för tjänstbarhetsintyg. Kompetens att genomföra läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg har:

legitimerad läkare med specialistkompetens i

  • företagshälsovård
  • yrkesmedicin
  • yrkes- och miljömedicin
  • arbets- och miljömedicin
  • arbetsmedicin, eller
  • annan specialitet som är jämförlig med de specialiteter som räknats upp ovan

legitimerad läkare

  • som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en därmed jämförlig utbildning, och som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten.

Detta gäller dock inte de medicinska kontrollerna för dykeriarbete, där den som utför den medicinska kontrollen ska vara legitimerad läkare och ha god kunskap om dykerimedicinska bedöm­ningar genom godkänt resultat från en dykerimedicinsk utbildning, som är kvalitetssäkrad mot standardkrav från European Diving Technology Commit­tee (EDTC). Det är den arbetsgivare som anordnar medicinska kontroller som ansvarar för att se till att läkaren har rätt kompetens, genom sin beställning av de medicinska kontrollerna.

De som vill jobba som specialistläkare i Sverige måste ha svensk legitimation som läkare och svenskt bevis om specialistkompetens. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att bara den som har bevis om specialistkompetens får kalla sig specialist i sin specialitet. I Sverige är det Socialstyrelsen som är ansvariga för denna bedömning av läkares behörighet. Man ansöker genom att betala en avgift, fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till Socialstyrelsen tillsammans med de dokument som krävs.

Detta innebär att frågan om huruvida en utländsk läkares kompetens exempelvis motsvarar de svenska specialiteterna Arbets- och miljömedicin eller Arbetsmedicin, kommer att bedömas av Socialstyrelsen. Det vi kan bedöma är de sökande som åberopar att ha erfarenhet och kompetens motsvarande legitimerad läkare ”med godkänt resultat från en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en därmed jämförlig utbildning”, och som har ”minst motsvarande två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten.

Så ansöker du

Du som har utländska kvalifikationer och vill få dessa bedömda av Arbetsmiljöverket ska skicka personuppgifter, intyg och annan dokumentation till Arbetsmiljöverket via e-post.

arbetsmiljoverket@av.se

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Bild på föreskriftshäftets omslag.
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-05