Ansökan för arbete med medicinska kontroller

En läkare som ska utföra medicinska kontroller på arbetsplatser måste ha rätt kompetens för uppdraget.

Så ansöker du

Du som har utländska kvalifikationer och vill få dessa bedömda ska skicka personuppgifter, intyg och annan dokumentation till Arbetsmiljöverket via e-post.

arbetsmiljoverket@av.se

Vad är medicinska kontroller?

Med medicinsk kontroll menas en medicinsk åtgärd som är avsedd att vara till stöd i arbetsmiljöarbetet. Detta kan omfatta biologisk exponeringskontroll, läkarundersökning, hälsoundersökning och tjänstbarhetsbedömning.

Kompetens att genomföra läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning har:

  • legitimerad läkare med specialistkompetens i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin eller motsvarande
  • legitimerad läkare med specialistkompetens inom företagshälsovård
  • legitimerad läkare som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning eller jämförlig utbildning och som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom civil företagshälsovård eller motsvarande inom försvarsmakten.


Det är arbetsgivaren som erbjuder medicinska kontroller som ansvarar för att läkaren har rätt kompetens.

De som vill jobba som specialistläkare i Sverige måste ha svensk legitimation som läkare och svenskt bevis om specialistkompetens. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att bara den som har bevis om specialistkompetens får kalla sig specialist i sin specialitet. I Sverige är det Socialstyrelsen är ansvariga för denna bedömning av läkares behörighet. Man ansöker genom att betala en avgift, fylla i en ansökningsblankett och till Socialstyrelsen skicka in den tillsammans med de dokument som krävs.

Detta innebär att frågan om huruvida en utländsk läkares kompetens motsvarar de svenska specialiteterna Arbets- och miljömedicin eller Arbetsmedicin även i fortsättningen kommer att bedömas av Socialstyrelsen. Det vi kan bedöma är de sökande som åberopar att ha erfarenhet och kompetens motsvarande ”Legitimerad läkare som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning eller jämförlig utbildning och som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom civil företagshälsovård eller motsvarande inom försvarsmakten”.

 

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-10-07