Växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel

Det handlar om din hälsa. När du jobbar med växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel riskerar du din hälsa om du inte skyddar dig.

Skydda dig mot växtskyddsmedel

Många skyddar sig för dåligt, antingen genom att ha för lite skyddsutrustning eller genom att använda skyddsutrustning av fel material. Genom att alltför sällan byta till ren eller ny skyddsutrustning kan skyddet också bli för dåligt.

Det visar både undersökningar från SCB och intervjuer som vi har gjort tillsammans med Jordbruksverket, LRF och God Lantmannased AB.

Vilken skyddsutrustning behöver du när du hanterar växtskyddsmedel?

Under rubriken förebyggande får du hjälp att välja rätt saker. Grundskyddet är en bra bas. Till exempel är den lämplig när man blandar till sprutvätska och fyller på sprututrustning.

Det är viktigt att sköta om och byta ut utrustningen. Annars är den inget skydd.

Förebyggande - skydda dig mot växtskyddsmedel

Filmer om skydd mot växtskyddsmedel

Här finns sex korta filmer om skydd mot växtskyddsmedel från Säkert Växtskydd. Filmerna har producerats i samarbete med Arbetsmiljöverket. Filmerna finns också på webbplatsen Säkert växtskydd. Det finns olika filmer om skyddsutrustning, beroende på vilken typ av spruta du använder.

Säkert växtskydds webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsorisker med växtskyddsmedel

När du jobbar med växtskyddsmedel utsätter du dig för hälsorisker. Skador kan dyka upp omedelbart, det vi kallar akuta hälsoeffekter. Skador kan också visa sig efter en lång tids användning eller en lång tid efter en enstaka större exponering.

Bekämpningsmedel kan orsaka skador genom att du andas in dem, får dem på huden eller råkar svälja medel.

Risken att drabbas av ohälsa beror inte bara på växtskyddsmedlets hälsofarlighet, utan i stor utsträckning på hur man sköter hanteringen.

En oförsiktig hantering av ett medel som är mindre farligt kan leda till ohälsa, medan en genomtänkt hantering av ett betydligt mer giftigt medel kan ske utan hälsorisker.

Arbetsgivarens ansvar vid hantering av växtskyddsmedel

Du som är arbetsgivare är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning och se till att din personal använder den.

Du ska också se till att skyddsutrustningen kontrolleras. Allt detta är viktigt för att utrustningen skyddar som den ska. Skyddsarbetet blir enklare om det finns genomtänkta rutiner som följs väl på arbetsplatsen.

För ensamföretagare och familjeföretag utan anställda gäller i stort sett samma regler vid hantering av växtskyddsmedel, som för arbetsgivare med anställda.

Hanterings- och skyddsinstruktioner vid hantering av växtskyddsmedel

Som arbetsgivare ska du ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för alla arbeten med bekämpningsmedel i behörighetsklass 1. 

Det finns även ett antal arbeten med klass 2-medel där det också är nödvändigt med skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner. Mer om det kan du läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bekämpningsmedel (AFS 1998:6) i kommentaren till 2 §. 

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

I hanterings- och skyddsinstruktioner ska det finnas noggranna beskrivningar för hur riskabla arbetsmoment ska utföras. Det ska också finnas uppgifter om: 

  • vilken personlig skyddsutrustning som är lämplig
  • anpassning och skötsel av skyddsutrustningen
  • personlig hygien
  • åtgärder för första hjälpen.

Reglerna om personlig skyddsutrustning finns i föreskrifterna om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3).

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Arbetstagarens ansvar vid hantering av växtskyddsmedel

Arbetstagaren ska följa arbetsgivarens instruktioner och ta väl hand om sin personliga skyddsutrustning. Det inkluderar att följa arbetsgivarens instruktioner för till exempel rengöring och förvaring.

Externa länkar

Senast uppdaterad 2020-11-26