Fördjupande läsning om hälso- och sjukvården

På den här sidan hittar du material som berör hälso- och sjukvården.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innehåll

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåll

Föreskrifter

Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävd) Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-07-09