Inspektioner, utredningar och kontroller

För att kontrollera att arbetsmiljön är bra kan arbetsplatser få besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket. Vi ansvarar även för marknadskontroll av till exempel maskiner för att de ska vara säkra för dig som använder dem.
Bild på inspektörer och arbetsgivarrepresentant

Vi har inspektörer i fem regioner över landet som kontrollerar att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Uppfyller inte arbetsmiljön kraven kan arbetsgivaren få böter, straff eller sanktionsavgifter.

Inspektion

Våra regionkontor

Böter, straff och sanktionsavgifter

Vi utreder allvarliga händelser

Sedan 2009 har vi gjort särskilda utredningar inom områden och branscher som vi ser är mer riskutsatta, bland annat fallolyckor inom byggbranschen.

Utredningar av allvarliga händelser

Vi kontrollerar att produkter uppfyller grundläggande krav

Marknadskontroll innebär att Arbetsmiljöverket kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven.

Marknadskontroll av farliga produkter

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-29