Inspektioner, utredningar och kontroller

Vi besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Vi ansvarar även för marknadskontroll av till exempel maskiner för att de ska vara säkra för dig som använder dem.

Våra inspektörer finns vid fem regioner över landet och har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Djupstudier

Förutom att vi utreder många av de allvarliga händelser som anmäls till oss gör vi särskilda djupstudier inom områden och branscher som vi ser är mer riskutsatta och där vi behöver få veta mer. Då utreder vi mer på djupet vilka omständigheter som har påverkat eller framkallat det händelseförlopp som lett till en allvarlig händelse på en arbetsplats.

Målsättningen är att göra ett antal utredningar per år som vi sedan analyserar för att hitta gemensamma faktorer som vi kan använda för att förbättra arbetsmiljön. Förbättringarna kan bland annat bestå av förändringar i vårt sätt att inspektera eller ändringar i våra regler. Under 2016 och 2017 utreder vi särskilt olyckor som har orsakats av handhållna maskiner.

Marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-13