Inspektioner, utredningar och kontroller

Vi besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Vi ansvarar även för marknadskontroll av till exempel maskiner för att de ska vara säkra för dig som använder dem.

Våra inspektörer finns vid fem regioner över landet och har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Djupstudier

Förutom att vi utreder många av de allvarliga händelser som anmäls till oss gör vi särskilda djupstudier inom områden och branscher som vi ser är mer riskutsatta och där vi behöver få veta mer. Då utreder vi mer på djupet vilka omständigheter som har påverkat eller framkallat det händelseförlopp som lett till en allvarlig händelse på en arbetsplats.

Marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven.

Hallå arbetsmiljö! Inspektion

Bild: Hallå arbetsmiljö! Carro och Fredrik i soffa.

I det här avsnittet får vi lära känna programledarduon Fredrik Berling och arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline "Carro" Kostet. Vi får veta hur vardagen ser ut för en arbetsmiljöinspektör och vilka utmaningar som lurar ute på svenska arbetsplatser.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-28