Inspektioner, utredningar och kontroller

Vi besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Vi ansvarar även för marknadskontroll av till exempel maskiner för att de ska vara säkra för dig som använder dem.

Inspektion

Våra inspektörer finns vid fem regioner över landet. De har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

Inspektion

Marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven.

Marknadskontroll för säkra produkter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05