Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Du som skyddsombud får avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar. Det spelar ingen roll om den som är utsatt för fara är anställd eller inhyrd arbetskraft – du får stoppa arbetet oavsett.

Det här kallas för skyddsombudsstopp och det är reglerat i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Studerandeskyddsombud får inte avbryta arbete.

Så här går ett skyddsombudsstopp till

 1. Meddela arbetsgivaren att du har stoppat arbetet eftersom du bedömer att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Berätta att du har rätt att stoppa arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.

  Du kan meddela skyddsombudsstoppet muntligt eller skriftligt. Om du framför det muntligt, dokumentera också i skrift vad du har anmält och varför. Spara den dokumentationen.

 2. Din arbetsgivare ska nu ta ställning till vad skyddsombudsstoppet ska leda till:

Arbetsgivaren accepterar skyddsombudsstoppet och håller med dig om att det finns en omedelbar och allvarlig fara

 1. Arbetsgivaren åtgärdar problemen, helst i samarbete med dig och andra på arbetsstället. Det är bra om ni genom dialog tillsammans försöker hitta en lösning så att arbetet kan återupptas på ett säkert sätt.

 2. Arbetet startar igen när ni är överens om att riskerna är undanröjda och arbetet är säkert.

  Ingen behöver ta kontakt med oss.

Arbetsgivaren håller inte med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

 1. Arbetsgivaren ringer till oss.

 2. Vi avgör om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte. Oftast gör vi en inspektion på arbetsplatsen samma dag eller dagen efter. Ibland avgör vi ärendet via telefon.

 3. Vi fattar beslut om något av följande:
  • förbud: vi tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet
  • att inte förbjuda arbetet – arbetsgivaren kan fortsätta arbetet direkt.

 4. Du kan överklaga vårt beslut – och det kan även arbetsgivaren. Följ instruktionerna som finns i beslutet som du får av oss. Överklaga till förvaltningsrätten senast tre veckor från den dag du fick vårt beslut. Annars kan förvaltningsrätten inte pröva din överklagan.

 5. Du har inte rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6 kap a§)

Exempel på begäran till arbetsgivaren (6 kap 6a§)

Kontakta oss om skyddsombudsstopp

Har du frågor? Kontakta vår svarstjänst på 

010-730 90 00

Vid ett pågående skyddsombudsstopp ska arbetsgivaren kontakta vår växel under kontorstid på

010-730 90 00

Utanför kontorstid ska arbetsgivaren kontakta vår jourtelefon på 

010-470 53 88

Jourtelefonen är öppen varje helgfri vardag 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar.

Vad är ett skyddsombudsstopp?

Hallå arbetsmiljö! Skyddsombudets roll

Bild: Programledarduon Carro och Fredrik med avsnittets gäst skyddsombudet Lotta mellan sig.

Det här avsnittet handlar om skyddsombudets roll. Vad gör egentligen ett skyddsombud om dagarna och i hur stor utsträckning får hen ägna sig åt rollen? Gäst i studion är en viss Lotta från en annan myndighet. Programledare: Fredrik Berling och Ann-Caroline "Carro" Kostet som även hon varit skyddsombud en längre tid.

Avsnittet som text

Senast uppdaterad 2024-04-16