Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Omslag. Upphävande av Arbetarsskydsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06