Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

Omslag. Upphävande av Arbetarsskydsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

Nyhetssida med information runt upphävandet:

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08