Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning
Omslag. Upphävande av Arbetarsskydsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

Nyhetssida med information runt upphävandet:

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08