Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler).

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) upphörde att gälla den 1 november 2006. 

Senast uppdaterad 2023-10-16