Se samtliga föreskrifter

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter

Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att följande författningar (AFS 1996:10) om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium och (AFS 1996:12) om svetsade gasflaskor av olegerat stål ska upphöra att gälla 26 juli 2011.  

Senast uppdaterad 2024-05-06