Säkerhet i trafiken

Varje dag tillbringar många av oss en stor del av arbetstiden i trafiken: i personbilar, taxibilar, bussar och lastbilar. Många svåra olyckor och tillbud inträffar i trafiken. Därför ska även trafik och trafiksäkerhet finnas med i företag och organisationers arbetsmiljöarbete.

Sidospegel på en bil

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet inte innebär en risk för ohälsa eller olycksfall för arbetstagaren. Det gäller även om arbetet innebär att köra ett fordon eller på något annat sätt befinna sig i trafiken. Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att kunna vidta rätt åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

På dessa sidor om säkerhet i trafiken har vi samlat information om vad som gäller för trafiksäkerhet i arbetet och hur ni kan arbeta med det som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Sidorna om säkerhet i trafiken riktar sig i första hand till arbetsgivare men också anställda, skyddsombud med flera.

Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg, projektrapport

Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr

En bild som fokuserar på en backspegel på en bil mitt i trafik. I spegelbilden ser man föraren. Det är en medelålders man i skjorta och slips.
I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om vad du kan göra för att förebygga riskerna för ohälsa och olycksfall för yrkesförare. Den innehåller också exempel på hur er trafiksäkerhetspolicy kan se ut.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05