Säkerhet i trafiken

Varje dag tillbringar många av oss en stor del av arbetstiden i trafiken: i personbilar, taxibilar, bussar och lastbilar. Många svåra olyckor och tillbud inträffar i trafiken. Därför ska även trafik och trafiksäkerhet finnas med i företag och organisationers arbetsmiljöarbete.

Sidospegel på en bil

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet inte innebär en risk för ohälsa eller olycksfall för arbetstagaren. Det gäller även om arbetet innebär att köra ett fordon eller på något annat sätt befinna sig i trafiken. Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att kunna vidta rätt åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

På Trafikverkets webbplats hittar du vägledningar för säkerhet i trafiken. Vägledningarna riktar sig till företag, organisationer och myndigheter. De berör tre teman: resor i tjänsten, godstransporter och persontransporter. För varje tema finns två vägledningar – en som riktar sig till arbetsgivare eller utförare, och en som riktar sig till upphandlare och beställare.

Så trafiksäkrar ni verksamheten, Trafikverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Transport och kommunikationer

Senast uppdaterad 2024-02-09