Förebyggande – använd rätt sprutor

Här kan du läsa om hur du ska hantera fyra olika typer av sprutor på rätt sätt: bomsprutor, växthussprutor, ryggsprutor och fläktsprutor.

När du använder bomspruta

Om traktorhytten är tät – begränsade krav på skyddsutrustning

Om traktorhytten är tät, så behöver du inte använda personlig skyddsutrustning i traktorhytten. Lämna använd skyddsutrustning utanför hytten. Det behövs kolfilterinsats och partikelfilter för ventilationen i traktorhytten. Byt eller rekonditionera filtret varje år eller efter 300–400 timmar.

Om hytten är otät eller öppen – större krav på den personliga skyddsutrustningen

Om hytten är otät eller öppen riskerar du att andas in sprutdimma och den kan också hamna på dig och på alla ytor inne i traktorn. Det ställer betydligt högre krav på skydd. 

Du behöver den här skyddsutrustningen:

 • halvmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P2
 • korttidsoverall eller heltäckande regnställ – du behöver använda skyddskläder typ 3
 • skyddshandskar av nitril
 • huvudbonad som byts ut eller tvättas ofta
 • gummistövlar
 • ögondusch – duschflaska eller fast ögondusch ska finnas.

Vid rengöring behöver du:

 • visir
 • huvudbonad
 • skyddsförkläde eller heltäckande regnställ av PVC
 • skyddshandskar av nitril
 • gummistövlar.

Heltäckande skyddskläder behövs när du sprutar i växthus

När du sprutar i växthus är du mycket utsatt eftersom du går i sprutdimma inomhus. Det kan vara varmt och obekvämt att bära tät skyddsutrustning – men det är ändå absolut nödvändigt. 

Ta på all skyddsutrustning innan arbetet påbörjas – samma utrustning krävs när du blandar till preparatet, när du sprutar och när du rengör sprutan.

När du rengör sprutan, kan du om du vill ta på visir istället för helmask, eftersom inandningsriskerna är mindre.

Du behöver den här skyddsutrustningen:

 • korttidsoverall eller heltäckande regnställ – skyddskläder typ 3
 • helmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P3 eller fläktmatat andningsskydd (samma typ av filter som ovan)
 • skyddshandskar av nitril
 • ärmmuddar om du ska spruta uppåtriktat
 • gummistövlar
 • ögondusch – duschflaska eller fast ögondusch ska finnas.

Ryggspruta eller handhållen spruta

När du sprutar med ryggspruta, en spruta med lans eller sprutpistol, är du mycket utsatt, eftersom du går i eller nära sprutdimman. Det finns också stor risk för att det läcker på dig från tank, slang och handtag.

När du rengör sprutan behöver du samma skydd som när du sprutar. Men du kan ta på visir istället för helmask.

Du behöver den här utrustningen:

 • korttidsoverall eller heltäckande regnställ – skyddskläder typ 3
 • halvmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P2
 • skyddshandskar av nitril
 • huvudbonad som byts ut eller tvättas ofta
 • gummistövlar
 • ögondusch – duschflaska eller fast ögondusch ska finnas.

När du använder fläktspruta

Om traktorhytten är tät – begränsade krav på skyddsutrustning

Om traktorhytten är tät behöver du inte använda personlig skyddsutrustning i traktorhytten. Lämna använd skyddsutrustning utanför hytten. Det behövs kolfilterinsats och partikelfilter för ventilationen. Byt eller rekonditionera filtren varje år eller efter 300–400 timmars användning.

Om hytten är otät eller öppen – större krav på den personliga skyddsutrustningen

När du sprutar med fläktspruta är du mycket utsatt, eftersom sprutduschen riktas uppåt och utåt. Om hytten är otät eller öppen, kan du andas in sprutdimma som kan hamna på dig och alla ytor inne i traktorn.

Du behöver den här skyddsutrustningen:

 • korttidsoverall eller heltäckande regnställ – skyddskläder typ 3
 • helmask med gasfilter A2 brun och partikelfilter P2 eller fläktmatat andningsskydd (samma typ av filter som ovan)
 • skyddshandskar av nitril
 • gummistövlar
 • ögondusch – duschflaska eller fast ögondusch ska finnas.

Vid rengöring behöver du:

 • visir
 • skyddsförkläde eller heltäckande regnställ av PVC
 • skyddshandskar av nitril
 • huvudbonad
 • gummistövlar.

Senast uppdaterad 2020-05-19