Tillbaka till tryck

Gasflaskor, kolsyrebrandsläckare och flaskor för andningsluft

Det här är objekt som är vanliga på många arbetsplatser. Det kan vara flaskor för svetsgas, luftflaskor för dykare och räddningstjänst, eller bärbara brandsläckare med kolsyra.

En närbild på en man som arbetar med skyddshandskar

Förvaring

Du ska förvara gasflaskor så att de inte kan välta, men samtidigt vara lätt att avlägsna vid brand. Står de inomhus så ska utrymmet vara väl ventilerat. Det ska finnas märkning vid ingången till lokalen eller inhägnaden där gasflaskor eller flaskor för andningsluft förvaras, så att det tydligt framgår att det finns flaskor som innehåller gas under tryck.

Instabila gaser

Vissa gaser är instabila. Det gäller i första hand acetylen, som används vid viss svetsning. Om du som arbetsgivare har flaskor med instabil gas, så ska du se till att det finns rutiner för de nödsituationer som kan uppstå. Exempel på nödsituationer då flaskor med instabil gas blir farliga, är vid brand eller om flaskan välter.

Fyllning

När du fyller en gasflaska ska slangen vara säkert fastsatt så att den inte lossnar. Du ska kunna avbryta arbetet snabbt om det behövs. Du får bara fylla en flaska om den har genomgått den kontroll som ska utföras av kontrollorgan.

Fördjupning

  • Flaskor för andningsluft ska kontrolleras med 5 års intervall och brandsläckare med koldioxid som släckmedel ska kontrolleras med 10 års intervall.
  • Flaskor för andningsapparater, samt bärbara kolsyrebrandsläckare, tillverkas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar. De kontrolleras enligt föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

  • Gasflaskor tillverkas och kontrolleras enligt regler utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • När du transporterar en gasflaska, så ska du följa reglerna om transport av farligt gods som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du kan läsa mer om reglerna för tillverkning, kontroll och transport av gasflaskor på msb.se.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) webbplats, öppnas i ett nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-08-17