Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning träder i kraft den 1 januari 2025. Reglerna gäller för byggherrar, projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser.

De nya reglerna har tydligare bestämmelser kring att

  • förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg- och anläggningsprojekt
  • övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
  • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Riskerna för ohälsa och olycksfall kan variera stort beroende på vilken del av byggprocessen man befinner sig i. Planerings, projekterings- och samordningsfrågor blir därför en viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Med våra nya och omarbetade föreskrifter förtydligas vem som ska göra vad, och i vilket skede det ska göras. Den som kan påverka arbetsmiljön till det bättre, ska också göra det. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på våra bygg- eller anläggningsarbetsplatser.

Ta del av de nya reglerna redan idag

De nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2025, men du kan redan idag läsa dem för att förbereda dig och din organisation. Det kommer framöver även finnas visst stöd till de nya reglerna på våra ämnessidor. När reglerna träder i kraft kommer det finnas stöd på ämnessidorna till de nya reglerna.


Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-11-22