Risker i arbetsmiljön för unga

Den som är ung och ny i arbetslivet har större risk att skada sig på olika sätt.
Tillverkningsindustri bageri (Foto: Mia Åkermark)

Det kan vara både psykiska och fysiska risker. Fysiskt så är en ung person inte färdigutvecklad och har då större risk att skada sig av exempelvis tunga lyft eller enformigt arbete. Det är också större risk att råka ut för olycksfall på arbetet, man har inte samma erfarenhet av arbete som en person som arbetat länge. Som ung är du extra känslig för kemiska ämnen och kan lättare få allergi och eksem.

Det är också lättare att få störningar i dygnsrytmen när man är ung. Det är viktigt att ditt skolarbete och skolgång inte påverkas av att du jobbar extra.

Fysiska risker i arbetsmiljön för unga

Här är några exempel på arbetsuppgifter som kan vara farliga för en växande människa och som en minderårig därför ska undvika:

 • Tunga lyft – till exempel inom vård, butik, transport, industri samt skogs- och jordbruk
 • Arbeta i miljöer med höga ljud eller vibrationer
 • Arbete med kemiska ämnen
 • Ensidigt upprepade arbetsuppgifter

Psykiska risker i arbetsmiljön för unga

Vissa arbetsuppgifter kan vara stressiga eller svåra psykiskt- att det känns jobbigt på olika sätt.

Exempel på arbetsuppgifter som kan innebära en psykisk risk för minderåriga är att:

 • Hantera pengar eller andra värdeföremål.
 • Ta hand om personer i kris.
 • Att stoppa någon att komma in på till exempel ett idrottsevenemang.
 • Arbete inom vården där patienten kan vara besvärlig.
 • Att göra arbetsuppgifter som är för svåra, under för lång tid eller för snabbt eller liknande.
 • Arbeta ensam.
 • Öppna och stänga en arbetsplats.

Risker med alkohol och rökning på arbetsplatsen som ung

Alkohol på en arbetsplats är en särskild risk för minderåriga. Det kan vara jobbigt som ung på jobbet om gästerna blir berusade. Även rökning är en risk för minderåriga. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa lokaler. Lagen förbjuder också att man på jobbet mot sin vilja utsätts för tobaksrök.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27