Huvudsakliga risker vid byggnads- och anläggningsarbeten

Riskerna vid byggnad- och anläggningsarbeten är många. Förutsättningarna vid dessa arbeten varierar mycket. Ofta bedrivs arbetena på olika ställen med flera olika arbets­moment som kan pågå samtidigt, med olika entreprenörer och med varierande antal arbets­tagare.

Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbets­tagare på bygg­arbets­platsen. Därför måste arbeten ofta risk­bedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga bygg­processen.

Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en risk­bedömning för sina arbeten och ger underlag till bygg­arbetsmiljö­samordnaren. Risk­bedömningarna blir både en viktig utgångs­punkt för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete och till den gemensamma arbetsmiljö­­planen.

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

SAM systematiska arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö­­plan

Säkerhetskultur

För att få en bra arbetsmiljö så måste det systematiska arbetsmiljöarbetet kombineras med en god säkerhetskultur.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Webbutbildning för riskbedömning

Lär dig hur du på bästa sätt upptäcker olyckan innan olyckan upptäcker dig.

Utbildning riskbedömning, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöplan - handledning med AMP-guiden

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-30