Huvudsakliga risker vid byggnads- och anläggningsarbeten

Riskerna vid byggnad- och anläggningsarbeten är många. Förutsättningarna vid dessa arbeten varierar mycket. Ofta bedrivs arbetena på olika ställen med flera olika arbets­moment som kan pågå samtidigt, med olika entreprenörer och med varierande antal arbets­tagare.

Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbets­tagare på bygg­arbets­platsen. Därför måste arbeten ofta risk­bedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga bygg­processen.

Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en risk­bedömning för sina arbeten och ger underlag till bygg­arbetsmiljö­samordnaren. Risk­bedömningarna blir både en viktig utgångs­punkt för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete och till den gemensamma arbetsmiljö­­planen.

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

SAM systematiska arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö­­plan

Säkerhetskultur

För att få en bra arbetsmiljö så måste det systematiska arbetsmiljöarbetet kombineras med en god säkerhetskultur.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Arbetsmiljöplan - handledning med AMP-guiden

Byggbranschen har tagit fram en egen handledning - AMP-guiden - för hur man tar fram en arbetsmiljöplan.

Mall för arbetsmiljöplan, AMP-guidens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-09-08