Risker vid byggnads- och anläggningsarbete

Det finna ofta många olika arbetsmiljörisker på en byggarbetsplats. Det kan handla om risker för både olycksfall och ohälsa, och riskbilden kan ändras från dag till dag.

Undersidorna beskriver såväl vanliga arbetsmiljörisker som några vanliga riskfyllda arbetsmoment vid byggnads- och anläggningsarbete. Det finns även en undersida om de arbeten som kräver att en arbetsmiljöplan upprättas i vilken åtgärder till arbetena beskrivs.

Vanliga arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete

Vanliga riskfyllda arbetsmoment vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan

Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbets­tagare på bygg­arbets­platsen. Därför måste arbeten ofta risk­bedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga bygg­processen.

Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en risk­bedömning för sina arbeten och ger underlag till bygg­arbetsmiljö­samordnaren. Risk­bedömningarna blir både en viktig utgångs­punkt för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete och till den gemensamma arbetsmiljö­­planen.

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Arbetsmiljö­­plan

Säkerhetskultur

För att få en bra arbetsmiljö så måste det systematiska arbetsmiljöarbetet kombineras med en god säkerhetskultur.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Senast uppdaterad 2023-05-16