Frågor och svar om bullerappen

Det kan bero på lite olika faktorer, bland annat:

  • slitage på telefonerna
  • ludd eller annan smuts som sökt sig in i telefonens mikrofon
  • ett skal eller fodral som påverkar mikrofonen

När vi anpassar appen för olika modeller så använder vi oss av helt nya telefoner. Det är svårt att avgöra hur den enskilda användarens telefon är i jämförelse med den vi använt vid testtillfället.

Bullerappen mäter bäst mellan 40 och ca 85 dB(A) om du har en Android-telefon och 40 och upp till 105 dB(A) för vissa iPhone-modeller. Det innebär att även om du med en Android-telefon mäter en ljudkälla som har en högre ljudnivå än 85 dB(A) så kommer du sannolikt ändå inte få ett värde som överstiger 85 dB(A).

Här kan du ta del av testresultaten från mättillfället, pdf, öppnas i nytt fönster

En dovt mullrande fläkt har ett ljud på en relativt låg frekvens. Tyvärr fungerar inte appen så bra vid mätningar av låga frekvenser. Det beror på inbyggda begränsningar i telefonen.

Vi har listat de anpassade telefonmodellerna på sidan om bullerappen samt på AppStore och PlayStore. 

Startar du appen i en telefon som inte är anpassad visas ett meddelande längst upp i skärmen som säger "Appen är inte anpassad för din enhet. Du kan göra mätningar men vi kan inte garantera att resultaten är trovärdiga".

Våra bullerexperter har byggt en stor trälåda med högtalare i ena änden och öppning med tätningsborste i andra änden där en precisionsljudnivåmätare och en telefon legat intill varandra. Därefter justeras apparnas (iOS och Android) kalibreringsfaktor för att få en så likvärdig frekvens/nivå-kurva som bullermätaren som möjligt. När appen installeras känner den av vilken slags telefon och modell som du har och den ställer då själv in den kalibreringsfaktor som det ska vara. Om modellen inte har anpassats så utgår appen från ursprungsläget. 

Vi har valt att prioritera de Android- och Apple-telefoner som vid respektive mättillfälle hade störst marknadsandelar i Sverige i kombination med statistik över vilka telefonmodeller som dominerar surfandet till av.se. Att anpassa en telefonmodell till appen tar en dryg timme vilket innebär en viss kostnad och som myndighet har vi inte obegränsade resurser att lägga på en enskild applikation.

För det första bör du överväga att ta hjälp av någon sakkunnig person som kan hjälpa till att mäta med en riktig ljudnivåmätare. Är din arbetsplats ansluten till företagshälsovården så kontakta dem, de brukar kunna hjälpa till med mätningar. Annars kan du vända dig till konsult som jobbar med bullerfrågor. Tänk på att det är arbetsgivaren, inte arbetstagaren, som är ansvarig för arbetsmiljön och därmed den som är ansvariga för att utreda och åtgärda eventuella problem med buller inklusive störande ljud på en arbetsplats.

Förebygg buller

Ansvar för buller

Nej.

Bullerappen ska ses som en indikator. För mer precisa mätningar ska professionell mätutrustning användas. 

Här kan du ta del av testresultaten från mättillfället, pdf, öppnas i nytt fönster

Ingen aning. Testa gärna och återkom till oss om du anser att det fungerar bättre.

Sedan den senaste uppdateringen går det alldeles utmärkt att ta bort enskilda sparade mätningar.

Appen finns på svenska, engelska, spanska och polska. Troligtvis kommer vi inte att lägga till fler språk av kostnadsskäl.

Senaste uppdateringen släpptes i mars 2022 och gissningsvis kommer nästa uppdatering någon gång under 2023.