Frågor och svar om bullerappen

Mina sparade mätningar försvann i samband med den uppdatering som kom i december 2020. Hur hittar jag dem igen?

Dessvärre måste vi meddela att det var en miss från vår sida. De sedan tidigare sparade mätningarna tycks ha gått förlorade för många iOS-användare. Vi kommer i samband med framtida uppdateringar göra vad vi kan för att undvika att samma problem uppstår igen.

Jag och min kompis har samma mobiltelefonmodeller men får olika mätvärden, varför är det så?

Det kan bero på lite olika faktorer, bland annat:

  • slitage på telefonerna
  • ludd eller annan smuts som sökt sig in i telefonens mikrofon
  • ett skal eller fodral som påverkar mikrofonen

När vi anpassar appen för olika modeller så använder vi oss av helt nya telefoner. Det är svårt att avgöra hur den enskilda användarens telefon är i jämförelse med den vi använt vid testtillfället.

Jag har mätt två olika ljudkällor (gräsklippare och slipmaskin) varav den ena är uppenbart mycket starkare än den andra men får liknande resultat på ljudnivån, vad kan det bero på?

Bullerappen mäter bäst mellan 40 och ca 85 dB(A) om du har en Android-telefon och 40 och upp till 105 dB(A) för vissa iPhone-modeller. Det innebär att även om du med en Android-telefon mäter en ljudkälla som har en högre ljudnivå än 85 dB(A) så kommer du sannolikt ändå inte få ett värde som överstiger 85 dB(A).

Här kan du ta del av testresultaten från mättillfället, pdf, öppnas i nytt fönster

När jag mätte vid en stor dovt mullrande fläkt så visade appen endast 40 dB(A) även om jag upplevde ljudet riktigt högt och väldigt störande. Hur gör jag för att mäta ljud med den typen av låga frekvenser?

Tyvärr så fungerar inte appen så bra vid mätningar av låga frekvenser. Det beror på inbyggda begränsningar i telefonen.

Hur vet jag om just min telefon är anpassad eller inte?

Vi har listat de anpassade telefonmodellerna på sidan om bullerappen samt på AppStore och PlayStore. 

Startar du appen i en telefon som inte är anpassad visas ett meddelande längst upp i skärmen som säger "Appen är inte anpassad för din enhet. Du kan göra mätningar men vi kan inte garantera att resultaten är trovärdiga".

Ni skriver att ni anpassat appen för olika telefonmodeller. Hur bar ni er åt då?

Våra bullerexperter har byggt en stor trälåda med högtalare i ena änden och öppning med tätningsborste i andra änden där en precisionsljudnivåmätare och en telefon legat intill varandra. Därefter justeras apparnas (iOS och Android) kalibreringsfaktor för att få en så likvärdig frekvens/nivå-kurva som bullermätaren som möjligt. När appen installeras känner den av vilken slags telefon och modell som du har och den ställer då själv in den kalibreringsfaktor som det ska vara. Om modellen inte har anpassats så utgår appen från ursprungsläget. 

Varför finns inte appen för min telefon?

Vi har valt att prioritera de Android- och Apple-telefoner som vid respektive mättillfälle hade störst marknadsandelar i Sverige i kombination med statistik över vilka telefonmodeller som dominerar surfandet till av.se. Att anpassa en telefonmodell till appen tar en dryg timme vilket innebär en viss kostnad och som myndighet har vi inte obegränsade resurser att lägga på en enskild applikation.

Jag har en del förbättringsförslag men vet inte vart jag ska vända mig med dessa. Var?

Långt ned på nästan varje sida på av.se finns en funktion där du kan kommentera innehållet på sidan. Den inleds med frågan ”Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?” Skriv av dig där och uppge din e-postadress om du önskar svar. 

Nu har jag mätt och ljudnivån är alldeles för hög. Vad gör jag nu?

För det första bör du överväga att ta hjälp av någon sakkunnig person som kan hjälpa till att mäta med en riktig ljudnivåmätare. Är din arbetsplats ansluten till företagshälsovården så kontakta dem, de brukar kunna hjälpa till med mätningar. Annars kan du vända dig till konsult som jobbar med bullerfrågor. Tänk på att det är arbetsgivaren, inte arbetstagaren, som är ansvarig för arbetsmiljön och därmed den som är ansvariga för att utreda och åtgärda eventuella problem med buller inklusive störande ljud på en arbetsplats.

Förebygg buller

Ansvar för buller

Kommer ni någonsin att ta fram appen för andra operativsystem än iOS och Android?

Nej.

Hur exakta mätvärden ger bullerappens mätare?

Bullerappen ska ses som en indikator. För mer precisa mätningar ska professionell mätutrustning användas. 

Här kan du ta del av testresultaten från mättillfället, pdf, öppnas i nytt fönster

Hur blir mina mätningar med en extern mikrofon?

Ingen aning. Testa gärna och återkom till oss om du anser att det fungerar bättre.

Varför går det inte att ta bort enskilda sparade mätningar?

Sedan den senaste uppdateringen går det alldeles utmärkt att ta bort enskilda sparade mätningar.

På min arbetsplats är varken svenska eller engelska förstaspråk, kommer ni att lägga till fler språk under inställningarna i appen?

Appen finns sedan en tid på spanska och i samband med nästa uppdatering adderar vi även polska. Troligtvis kommer vi inte att lägga till fler språk därefter på grund av kostnadsskäl.

När uppdaterar ni appen härnäst?

Senaste uppdateringen släpptes i mars 2022 och gissningsvis kommer nästa uppdatering någon gång under 2023.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.