Se samtliga föreskrifter

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler för hur arbetsgivare och andra berörda ska förebygga skador genom ras. Med ras menas dels ras av gods, sten, massor och liknande, dels ras och vältning av föremål och anordningar.

Omslagsbild: AFS
Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2022-12-05