Úřad pro pracovní prostředí (Arbetsmiljöverket)

Všichni zaměstnanci ve Švédsku mají podle zákona o pracovním prostředí právo na vyhovující pracovní prostředí. Nikdo by kvůli své práci neměl být postižen zraněním nebo nemocí.

Jsme úřad, jenž z pověření švédské vlády a parlamentu, riksdagu, dohlíží, aby podniky a organizace dodržovaly zákony o pracovním prostředí. Činíme tak mimo jiné  

  • vypracováváním podrobných pravidel vycházejících ze zákona o pracovním prostředí
  • dohledem nad podniky a organizacemi, zda dodržují zákony a pravidla, tj. inspekcí pracovišť v celém Švédsku
  • šířením informací o otázkách pracovního prostředí.

Za vaše pracovní prostředí odpovídá zaměstnavatel

Hlavní odpovědnost za pracovní prostředí v zaměstnání nese zaměstnavatel. Když jdeme do terénu a navštěvujeme různá pracoviště, kontrolujeme, jak pracovní prostředí vypadá a jak jsou dodržovány zákony a pravidla o pracovním prostředí. V případě zjištění nedostatků je musí zaměstnavatel odstranit.

Váš zástupce v práci

Mnohá pracoviště ve Švédsku mají tzv. bezpečnostního zmocněnce. Bezpečnostní zmocněnec zastupuje zaměstnance a může klást požadavky týkající se pracovního prostředí a směřovat je na zaměstnavatele. Máte-li problémy v práci, můžete se obrátit na bezpečnostního zmocněnce.

Spojte se s námi

Jsme na telefonním čísle +46 (0)10-730 90 00 nebo na arbetsmiljoverket@av.se. Naši spolupracovníci mluví mnoha různými jazyky a odpovídají na otázky od pondělí do pátku od 08.00 do 11.30 hodin.

Je nás kolem 600 a působíme na vícero místech po celé zemi, od švédského severu po jih s hlavní kanceláří ve Stockholmu. Při každém kontaktu budete vítáni, obrátíte-li se na nás s otázkami o pracovním prostředí, pravidlech a zákonodárství nebo o našich internetových službách.

Potřebujete překlad?

Informace v tomto jazyku jsou neúplné. Podrobnější informace jsou na našich švédských a anglických stránkách. V případě potřeby přeložíme víc textů. Při potřebě překladu se na nás obraťte na adresu arbetsmiljoverket@av.se.  

Last updated 2021-11-30