Skyddskläder

Skyddskläder minskar risken för kroppsskador, alltså räknas inte vanliga arbetskläder och profilkläder som skyddskläder.

Det skydd man väljer måste vara det som bäst uppfyller kraven på den skyddsnivå, komfort och rörlighet som användaren behöver. När man väljer skyddskläder får man många gånger kompromissa mellan olika egenskaper.

Skyddskläder märks med symboler, så kallade piktogram, för att visa vad de skyddar mot. Skyddskläder som skyddar mot flera risker ska alltså vara märkta med ett piktogram för varje risk.

Vad betyder piktogrammen?

Skyddskläderna ska vara så funktionella som möjligt

Det är viktigt att välja skyddskläder som inte har störande sömmar eller delar som kan skada användaren. De får inte sitta så tätt att de hindrar blodflödet, de ska vara så lätta som möjligt och de ska ha god förmåga att släppa igenom ånga om det är möjligt. Skyddskläder mot allvarliga risker ska också vara konstruerade så att man snabbt kan ta av dem om man exponerats för kemikalier eller stark hetta.

Om skyddskläderna till exempel är väldigt varma eller påfrestande att ha på sig, är det lämpligt att begränsa hur länge man använder dem. Det är viktigt att välja skyddskläder som passar för användningsområdet. Olika arbetsuppgifter och risker kan kräva olika typer av skyddskläder. Vid arbete med olika kemikalier kan man behöva använda olika overaller beroende på vilka kemikalier man arbetar med.

Skyddskläder mot hetta har olika märkningar

När det gäller skyddskläder mot hetta är det viktigt att man väljer skyddskläder som skyddar mot de risker som finns. Skyddskläder som enbart är märkta A, B1 och C1 är inte lämpliga att använda vid arbeten där man riskerar att exponeras för temperaturer motsvarande >100°C eller att få stänk av metall på sig. De ska endast användas då man riskerar kortvarig exponering av flamma och temperaturer upp till 100°C.

Om man riskerar att få stänk av smält metall och andra heta ämnen på sig ska skyddskläderna mot hetta vara märkta med (förutom med kodbokstav A, B och C) kodbokstav D eller E:

  • A – begränsad flamspridning (obligatoriskt)
  • B – skydd mot värmegenomgång (B1-B5)
  • C – skydd mot strålningsvärme (C1-C4)
  • D – skydd mot stänk av smält aluminium (D1-D3)
  • E – skydd mot stänk av smält järn (E1-E3)

Om man riskerar att komma i kontakt med heta föremål (med mindre temperatur än 180°C) ska skyddskläderna ge skydd mot kontaktvärme och vara märkta med kodbokstav F.

Kemikaliehantering kan innebära krav på skyddskläder

Om man hanterar olika typer av kemikalier, kan man behöva olika skyddskläder beroende på vilken typ av kemikalier som hanteras. Av tillverkarens bruksanvisning ska det tydligt framgå vilka kemikalier som skyddskläderna skyddar mot och under hur lång tid.

Senast uppdaterad 2023-07-12