Anmälan för användning av smittämnen

På den här sidan hittar du information om när en anmälan för användning av smittämnen ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Här finns också stöd för hur du ska gå tillväga med din anmälan.

Användning av smittämnen ska anmälas till Arbetsmiljöverket

Användning av smittämnen måste anmälas till Arbetsmiljöverket. Detta är arbetsgivarens uppgift. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Om något ändras som har med riskerna att göra, ska du göra en ny anmälan.

För att göra en anmälan behöver du  ha tillgång till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Verksamheter som inte ska anmälas

Om du i din verksamhet kommer i kontakt med smittämnen, men inte avser att odla eller på något annat sätt öka halten av smittämnena, räknas det inte som användning av smittämnen. I så fall ska du inte anmäla verksamheten.

Exempel på sådana verksamheter är:

  • vård av smittade människor eller djur
  • biokemiska analyser av prover från människor eller djur
  • omhändertagande av avfall som innehåller smittämnen
  • sanering av fågelträck
  • arbete med avlopp.

Använder du mikroorganismer som inte är smittämnen, till exempel bakterier som bara kan ge sjukdom hos djur, behöver du inte heller anmäla verksamheten. Däremot ska verksamheten anmälas om de mikroorganismer du använder är genetiskt modifierade, enligt bestämmelserna om genteknik.

Användning av genetiskt modifierade biologiska agens ska anmälas

Om du använder genetiskt modifierade mikroorganismer i din verksamhet, ska du anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska ske enligt miljöbalksreglerna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM). Det gäller också GMM som är ofarliga för människor.

Genteknik, GMM

Smittämnen i riskklass 2, 3 och 4 - skicka in en anmälan

Innan du påbörjar en verksamhet där smittämnen i riskklass 2, 3 eller 4 kommer användas ska den anmälas till Arbetsmiljöverket. Du ska också anmäla väsentliga förändringar som påverkar riskerna i verksamheten. Ett exempel på en väsentlig förändring är nya lokaler eller att du kommer att använda smittämnen av en helt annan typ än tidigare.

Så här anmäler du användning av smittämnen

Bestämmelserna om anmälan finns i 29 § i föreskrifterna AFS 2018:4. Se till att alla bilagor finns med när du skickar in din anmälan.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Riskklass 2

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 3

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka din anmälan till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv ”Anmälan om användning av smittämnen enligt 29 § AFS 2018:4” i ämnesraden.

Skicka e-post till Arbetsmiljöverket

Riskklass 4

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 4, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakta Arbetsmiljöverket och be att få tala med en GMM-handläggare om hur du ska skicka in din anmälan om arbete med smittämnen i riskklass 4.

Om de smittämnen du använder är genetiskt modifierade (kallas också rekombinanta, transgena, genförändrade och liknande), ska du i stället anmäla en så kallad L-verksamhet med innesluten användning av GMM.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Syftet med att anmäla verksamheten är att Arbetsmiljöverket ska känna till vilka arbetsgivare som använder smittämnen och var arbetet ska utföras. Vi får då möjlighet att inspektera laboratoriet eller den storskaliga anläggningen i förväg. Även när en större förändring har skett kan Arbetsmiljöverket komma och inspektera arbetsplatsen.

När din anmälan kommer till Arbetsmiljöverket registreras den och ditt ärende får ett diarienummer. Diarienumret används sedan för all korrespondens i ärendet. Om du vill veta något eller vill lämna kompletteringar, ska du ange diarienumret för att snabbare nå rätt person.

En inspektör i den region där verksamheten finns får ärendet och läser igenom anmälan och granskar de lämnade uppgifterna. Om något är oklart eller fattas, kommer inspektören att höra av sig till dig för att få kompletterande uppgifter. Ibland kommer inspektören ut och gör en inspektion av arbetsplatsen. Det händer också att andra personer från Arbetsmiljöverket deltar.

Genetiskt modifierade smittämnen – GMM

Om de smittämnen du använder är genetiskt modifierade, behöver du lämna fler uppgifter för att samtidigt ansöka om tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) enligt föreskrifterna AFS 2011:2. Använd i stället det försättsblad som finns på sidorna om genteknik. Det räcker för att ansöka om tillstånd för verksamheten enligt båda lagstiftningarna. Uppge "Tillstånd för GMM och smittämnen" i ämnesraden när du skickar in ansökan. Läs mer om reglerna på sidan Genteknik, GMM .

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Vart skickar jag anmälan?

Här hittar du försättsblad som du kan använda vid anmälan av din verksamhet med smittämnen.

Riskklass 2

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 3

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka din anmälan till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv ”Anmälan om användning av smittämnen enligt 29 § AFS 2018:4” i ämnesraden.

E-posta Arbetsmiljöverket

Riskklass 4

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 4, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakta Arbetsmiljöverket och be att få tala med en GMM-handläggare om hur du ska skicka in din anmälan om arbete med smittämnen i riskklass 4.

 

Senast uppdaterad 2022-12-01