Se samtliga föreskrifter

Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter

Föreskrifterna är en specialreglering om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19, och de har företräde framför AFS 2001:3 om användning av personlig skyddsutrustning i tillämpliga delar. Föreskrifterna reglerar tillfälliga tillstånd för och användning av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt, samt undantag för Skyddsmask 90. Föreskrifterna börjar att gälla den 1 januari 2021.

Ändringsföreskrift AFS 2021:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2021:4), börjar gälla när de utkommer från tryckeriet, men ska tillämpas från och med 1 januari 2022.

Bild på omslaget av föreskriftssamlingen Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9),
Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021 då föreskrifterna "Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19 (AFS 2020:2)" upphörde att gälla.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-30