Jordbruk och skogsbruk

Inom jordbruk och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i någon annan industri. För att få ner antalet olyckor har Arbetsmiljöverket regler som ska göra arbetet säkrare. Det finns också regler för användandet av växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel som ofta används inom jord- och skogsbruket.
Stormfälld skog

Inom jordbruket är arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner särskilt riskfyllda

Vissa områden är särskilt riskfyllda inom jordbruket. Förutom fallolyckor gäller det arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner.

Arbete med djur

Maskiner

Jordbruk

Inom skogsbruket sker många olyckor med motorkedjesågar och röjsågar

Fallolyckor och motorsågsolyckor i samband med trädfällning är vanliga inom skogsbruket. Dessutom innebär upparbetning av stormfälld skog större risker än vid normal avverkning.

Föreskrifterna om motorkedjesågar och röjsågar revideras 2012 och innebar förändringar bland annat för dokumentation av uppnådda kunskapskrav, sanktionsavgifter och varselkläder.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Skogsbruk

Viktigt att skydda dig när du jobbar med växtskyddsmedel

Många skyddar sig för dåligt, antingen genom att ha för lite skyddsutrustning eller genom att använda skyddsutrustning av fel material. Genom att byta alltför sällan till ren eller ny skyddsutrustning kan skyddet också bli för dåligt.

På våra sidor om växtskyddsmedel kan du läsa om hur du skyddar dig mot växtskyddsmedel och hur du ska använda olika typer av sprutor på rätt sätt.

Förebyggande – skydda dig mot växtskyddsmedel

Förebyggande – använd rätt sprutor

 

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01