Jordbruk och skogsbruk

Inom jordbruk och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i de flesta andra branscher. För att minska antalet olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar finns regler som ska göra arbetet säkrare.

Stormfälld skog

Det finns också regler för användandet av växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel som ofta används inom jord- och skogsbruket.

Inom jordbruket är arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner särskilt riskfyllda

Vissa områden är särskilt riskfyllda inom jordbruket. Förutom fallolyckor gäller det arbete med djur, gödselbrunnar och maskiner.

Arbete med djur

Maskiner

Jordbruk

Inom skogsbruket sker många olyckor med motorkedjesågar och röjsågar

Fallolyckor och motorsågsolyckor i samband med trädfällning är vanliga inom skogsbruket. Dessutom innebär upparbetning av stormfälld skog större risker än vid normal avverkning.

Föreskrifterna om motorkedjesågar och röjsågar revideras 2012 och innebar förändringar bland annat för dokumentation av uppnådda kunskapskrav, sanktionsavgifter och varselkläder.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Skogsbruk

Viktigt att skydda dig när du jobbar med växtskyddsmedel

Många skyddar sig för dåligt, antingen genom att ha för lite skyddsutrustning eller genom att använda skyddsutrustning av fel material. Genom att byta alltför sällan till ren eller ny skyddsutrustning kan skyddet också bli för dåligt.

På våra sidor om växtskyddsmedel kan du läsa om hur du skyddar dig mot växtskyddsmedel och hur du ska använda olika typer av sprutor på rätt sätt.

Förebyggande – skydda dig mot växtskyddsmedel

Förebyggande – använd rätt sprutor

För dig som anlitar utländsk arbetskraft inom jord- eller skogsbruk

Det är vanligt med utländsk arbetskraft i det svenska jord- och skogsbruket. Svenska arbetsmiljöregler gäller för alla som arbetar i Sverige, oavsett om de är anställda här tillfälligt eller har sin arbetsgivare i ett annat land.

För att så många som möjligt ska kunna ta till sig viktig information, finns dessa sidor även på engelska. Via följande länkar hittar du också mer information som kan vara bra att känna till om du anlitar utländsk arbetskraft.

Arbetsmiljöansvar för utländska arbetstagare inom gröna näringen

Information till utländska arbetstagare inom gröna näringen

Utländsk arbetskraft i Sverige

Utstationering

Arbetsmiljöansvar för inhyrd och uthyrd personal

Nyanställd

Osund konkurrens

Material att ladda ner och dela ut till utländska arbetstagare

Prevent har tagit fram informativa bilderböcker som passar bra att dela ut till utländska arbetstagare, säsongsarbetare och nyanlända: 

Senast uppdaterad 2022-12-05