Se samtliga föreskrifter

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där explosiva varor används för att utföra ett sprängarbete. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Föreskrifterna ändrades den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller föreskrifterna om sprängarbete i sin helhet för alla typer av sprängarbete. Det undantag som fanns för så kallade ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” har upphört att gälla.

Omslagsbild: AFS
Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Föreskrifterna om sprängarbete gäller inte försvarsmaktens verksamhet.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:2 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06