Se samtliga föreskrifter

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner används. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Föreskrifterna ändras från den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller föreskrifterna om sprängarbete i sin helhet för alla typer av sprängarbete. Det undantag som nu finns för så kallade ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” upphör då att gälla. Den version av föreskrifterna (AFS 2007:1) som finns att ladda ner som pdf ska vara den som gäller vid nedladdningstillfället. Vill du se hur föreskrifterna kommer att ändras kan du läsa AFS 2019:2 som du hittar via länk lite längre ner på sidan.

Omslagsbild: AFS
Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Föreskrifterna om sprängarbete gäller inte försvarsmaktens verksamhet.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:2 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:1 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2007:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-03-27