Webbutbildningar

Testa gärna våra webbutbildningar. De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen.

Här hittar du även några självskattningar som du kan göra på egen hand eller i grupp. Resultaten är inte synliga för Arbetsmiljöverket. 

Utbildningar som är märkta "flash" fungerar bäst i webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome och kan kräva att du installerar tilläggsprogram. Dessa utbildningar kommer att tas bort senast årsskiftet 2020-2021. Vi publicerar nya versioner när de är klara.

 

Bild från vår interaktiva utbildning om arbetsanpassning och rehabiliteringArbetsanpassning och rehabilitering

Den här utbildningen ska vara en hjälp i både det förebyggande arbetet och i att hantera arbetsanpassningar och rehabiliteringar.

Arbetsanpassning och rehabilitering, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva utbildning om belastningsergonomi

Belastningsergonomi

Den här utbildningen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Belastningsergonomi, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva utbildning om bygg- och anläggningsarbeteBygg och anläggning

En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Den här utbildningen ger en överblick över vilka regler som gäller. Den berättar också om vem som ansvarar för vad. Utbildningen finns i en svensk och en engelsk version.

Bygg och anläggning, interaktiv utbildning som film

 

Bild från vår interaktiva utbildning om bygg och anläggning på engelskaPlanning and construction

A good workplace environment results in dividends for everyone: employees, employers, building owners and society. This educational tool gives an overview of the safety protocol and the associated rules and regulations. It also details roles and responsibilities.

Planning and construction, interactive tool as film

 

Bild från vår interaktiva utbildning om hot och våldHot och våld

Hot och våld är en allvarlig risk på många arbetsplatser. Denna utbildning ger dig en översikt över hur förebyggande arbete kan planeras och genomföras.

Hot och våld, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva självskattning för hot och våldSjälvskattning

Den här utbildningen och självskattningen ger ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i arbetet med att förebygga skada/ohälsa till följd av hot och våld. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Hot och våld - självskattning, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva utbildning om hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvård

Det här är en utbildning speciellt inriktad på hälso- och sjukvårdssektorn. Med fokus på friskfaktorer guidas du genom övergripande processer, konkreta tips och högaktuella riskfaktorer.

Hälso- och sjukvård, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

 

Bild på en glad kvinna framför datorn.Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Utbildningen är omarbetad i ny teknik och inkluderar även den tidigare utbildningen om riskbedömning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, webbutbildning, öppnas i nytt fönster

 

Självskattning

Bild från vår interaktiva självskattning för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAMDenna utbildning och självskattning är ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du presenteras för påståenden som grundar sig på paragrafer från arbetsmiljölagen. Du avgör själv hur väl de stämmer in på din verksamhet. Vänligen notera att knappen "spara" vid slutet av självskattningen endast ska klickas på en gång (även om det upplevs att browsern laddar följdfönstret långsamt) annars genereras flera identiska svar. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Observera

Tjänsten kommer att tas ur bruk vid årsskiftet 2020/2021 och ersättas med en uppdaterad version med liknande funktionalitet och modernare teknik. Har ni för avsikt att skapa en självskattning för en arbetsgrupp så vänta gärna till januari, alternativt se till att få in samtliga respondenters skattningar så snabbt det går. Resultaten från denna version kommer inte att vara tillgängliga efter att vi ersatt tjänsten med den nya versionen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - självskattning, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vårt interaktiva quiz om systematiskt arbetsmiljöarbeteKunskapstest

Det här är ett kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Testet bygger på det som står i vägledningen till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Testet tar cirka 30 minuter. För att få del av ditt individuella resultat behöver du genomföra hela kunskapstestet. Du kan även välja att bara träna på delar av testet. Dina svar sparas inte och är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva utbildning om säkerhetskulturSäkerhetskultur

Hur står det egentligen till med säkerhetskulturen? Genom att använda vårt enkätverktyg får du snabbt ett kvitto på hur din organisation ligger till. Dessutom får du reda på vad som bör förbättras – och hur du kan göra det. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Observera

Tjänsten kommer att tas ur bruk vid årsskiftet 2020/2021 och ersättas med en uppdaterad version med liknande funktionalitet och modernare teknik. Har ni för avsikt att skapa en självskattning för en arbetsgrupp så vänta gärna till januari, alternativt se till att få in samtliga respondenters skattningar så snabbt det går. Resultaten från denna version kommer inte att vara tillgängliga efter att vi ersatt tjänsten med den nya versionen.

Säkerhetskultur - enkätverktyg, webbutbildning, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-30