Webbutbildningar

Testa gärna våra webbutbildningar. De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen.

Här hittar du även några självskattningar som du kan göra på egen hand eller i grupp. Resultaten är inte synliga för Arbetsmiljöverket. 

 

Bild från vår interaktiva utbildning om bygg- och anläggningsarbeteBygg och anläggning

En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Den här utbildningen ger en överblick över vilka regler som gäller. Den berättar också om vem som ansvarar för vad. Utbildningen finns i en svensk och en engelsk version.

Bygg och anläggning, interaktiv utbildning som film

 

Bild från vår interaktiva utbildning om bygg och anläggning på engelskaPlanning and construction

A good workplace environment results in dividends for everyone: employees, employers, building owners and society. This educational tool gives an overview of the safety protocol and the associated rules and regulations. It also details roles and responsibilities.

Planning and construction, interactive tool as film

 

Självskattning

Bild från vår interaktiva självskattning för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAMDenna utbildning och självskattning är ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du presenteras för påståenden som grundar sig på paragrafer från arbetsmiljölagen. Du avgör själv hur väl de stämmer in på din verksamhet. Vänligen notera att knappen "spara" vid slutet av självskattningen endast ska klickas på en gång (även om det upplevs att browsern laddar följdfönstret långsamt) annars genereras flera identiska svar. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Observera

Tjänsten kommer under januari att ersättas med en uppdaterad version med liknande funktionalitet och modernare teknik. Har ni för avsikt att skapa en självskattning för en arbetsgrupp så vänta gärna, alternativt se till att få in samtliga respondenters skattningar så snabbt det går. Resultaten från denna version kommer inte att vara tillgängliga efter att vi ersatt tjänsten med den nya versionen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - självskattning, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vårt interaktiva quiz om systematiskt arbetsmiljöarbeteKunskapstest

Det här är ett kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Testet bygger på det som står i vägledningen till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Testet tar cirka 30 minuter. För att få del av ditt individuella resultat behöver du genomföra hela kunskapstestet. Du kan även välja att bara träna på delar av testet. Dina svar sparas inte och är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

 

Bild från vår interaktiva utbildning om säkerhetskulturSäkerhetskultur

Hur står det egentligen till med säkerhetskulturen? Genom att använda vårt enkätverktyg får du snabbt ett kvitto på hur din organisation ligger till. Dessutom får du reda på vad som bör förbättras – och hur du kan göra det. Svaren är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Observera

Tjänsten kommer under januari att ersättas med en uppdaterad version med liknande funktionalitet och modernare teknik. Har ni för avsikt att skapa en självskattning för en arbetsgrupp så vänta gärna, alternativt se till att få in samtliga respondenters skattningar så snabbt det går. Resultaten från denna version kommer inte att vara tillgängliga efter att vi ersatt tjänsten med den nya versionen.

Säkerhetskultur - enkätverktyg, webbutbildning, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-12-30