Se samtliga föreskrifter

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Föreskrifterna gäller flygpersonal i företag som driver luftfart med tillstånd av svenska myndigheter. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.
Omslagsbild: AFS
Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-10