Se samtliga föreskrifter

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Föreskrifterna gäller flygpersonal i företag som driver luftfart med tillstånd av svenska myndigheter. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Omslagsbild: AFS
Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2023-03-21