Se samtliga föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.
Omslagsbild: AFS
Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Broschyromslag: Första hjälpen och krisstöd - Planering, utbildning, information
I den här broschyren kan du lära dig mer om första hjälpen på arbetsplatsen. Första hjälpen är den hjälp man ger direkt när en person skadat sig eller blivit akut sjuk. I broschyren finns även information om krisstöd.

Senast uppdaterad 2016-06-27