Biologiska exponeringskontroller

Biologiska exponeringskontroller visar hur mycket av ett ämne som tagits upp i kroppen. Det är ett sätt att få reda på den exponering som en individ har utsatts för.

Biologiska exponeringskontroller kan exempelvis göras genom blodprov. Blodprovet kan visa om arbetstagaren har för höga halter av ett ämne i kroppen. Det räcker inte att mäta hur mycket av ämnet som finns i luften, eftersom olika personer tar upp olika mycket i kroppen. Arbetsmiljöverket har regler om biologiska exponeringskontroller för bly, kadmium och kvicksilver.

Läs mer om biologiska exponeringskontroller för bly, kadmium och kvicksilver i vägledningen för medicinsk kontroller i arbetslivet.

Hela vägledningen för arbetsgivare finns här:

Vägledning för arbetsgivare - medicinska kontroller, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-10