Arbeta med arbetsmiljön

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö.

Stöd och verktyg för ditt arbetsmiljöarbete

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats har vi tagit fram olika stöd och verktyg.

Introduktionsfilm till systematiskt arbetsmiljöarbete

Informationsfilm till enkätverktyget om säkerhetskultur

Enkätverktyg säkerhetskultur

Hur står det egentligen till med säkerhetskulturen? Genom att använda vårt enkätverktyg får du snabbt ett kvitto på hur ditt företag ligger till.

Säkerhetskultur - enkätverktyg, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09