Vilka inspekterar vi?

Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher.

Exteriöra bilder på en byggarbetsplats modell större

Oftast talar vi om för arbetsgivarna att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Vi informerar då också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Vi har dock rätt att komma oanmälda.

Hur görs urvalet? 

Vi gör en samlad riskvärdering utifrån omvärldsanalyser, arbetsskade- och olycksfallsstatistiken, dialog med arbetsmarknadens parter, anmälningar från skyddsombud och andra samt läkares anmälningar. Värderingen ligger sedan till grund för urvalet och kan leda till insatser mot ett visst område, till exempel kvinnors arbetsmiljö, mot en viss bransch eller mot ett enskilt arbetsställe.

Så går en inspektion till

Aktuella inspektioner

Inspektionsstatistik

Sök och beställ handlingar

Hallå arbetsmiljö! Inspektion

Bild: Hallå arbetsmiljö! Carro och Fredrik i soffa.

I det här avsnittet får vi lära känna programledarduon Fredrik Berling och arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline "Carro" Kostet. Vi får veta hur vardagen ser ut för en arbetsmiljöinspektör och vilka utmaningar som lurar ute på svenska arbetsplatser.

Avsnittet som text

Senast uppdaterad 2024-05-29