Vilka inspekterar vi?

Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher.
Exteriöra bilder på en byggarbetsplats modell större

Hur görs urvalet? 

Vi gör en samlad riskbaserad värdering utifrån bland annat arbetsskade- och olycksfallsstatistiken, dialog med arbetsmarknadens parter, anmälningar från skyddsombud och andra samt läkares anmälningar. Värderingen ligger sedan till grund för urvalet och kan leda till insatser mot ett visst område, till exempel kvinnors arbetsmiljö, mot en viss bransch eller mot ett enskilt arbetsställe.

Så går en inspektion till

Aktuella inspektioner

Inspektionsstatistik 2008-2014

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-06-08