Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter om hen bröt mot dem. Sedan 1 juli 2014 är fler regler förenade med en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter

Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Arbetsmiljöverket har genomfört ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Syftet är att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på egenanställningsföretag och digitala plattformsföretag, något som brukar kallas för gig-ekonomin.

Inspektioner av egenanställnings- och digitala plattformsföretag (gig-ekonomin)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under 2017-2021 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

Inspektionsinsatsen av organisatorisk och social arbetsmiljö

Kemiska risker och smitta

Farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Kemikalierna kan vara inköpta eller uppkomma under arbetet, till exempel svetsrök eller vissa typer av damm. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan till exempel vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm.

I samband med pandemi covid-19 har vi alla fått en ny medvetenhet om begreppet smittrisk. Inom ramen för detta projekt inspekteras därför även smittrisker. 

Undersök och bedöm riskerna

Reach

”Reach”, är inriktad på företag som använder kemikalier som har ett Reach-registreringsnummer. Under inspektionen kontrollerar inspektören hur arbetsgivaren förstår, använder och följer upp de utökade säkerhetsdatablad som tillverkaren av ämnet levererat. Krav ställs först och främst utifrån Reach-förordningen, men även utifrån föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker och andra föreskrifter som berör en säker användning av kemikalier. Reach-tillsynen har pågått sedan 2017.

Reach EU-förordning

Systematiskt arbetsmiljöarbete hos räddningstjänsten

Tillsynen är en bred tillsyn som sträcker sig från OSA-området till kemi och teknik. Personal i räddningstjänsten har en riskfylld miljö med en mängd olika typer av risker, eld, brand, maskiner, kemiska risker och fysiskt påfrestande arbete är några av dem.

Under 2020 inspekterades ungefär 35 arbetsställen. Räddningstjänstens kommunalförbund inspekterades.

E-handelns hantering av paket

Under 2020-2021 inspekterar vi e-handlare och transportföretag som hanterar paket. Inspektionerna genomförs i hela landet och görs med inriktning mot belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö och truckanvändning.

Under vår tillsyn under 2019 besökte vi terminaler och utlämningsställen som hanterade paket i hela landet.

E-handelns hantering av paket

Nollvision 2020

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete och konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död – det är bedömningen i regeringens arbetsmiljöstrategi. De näringsgrenar som drabbats värst av dödsolyckor under 2014 – 2017 är byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt transport och magasinering.

Nollvision 2020

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning av covid-19

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning på arbetsplatserna.

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning av covid-19

Ett tryggt arbetsliv

Under 2022 kommer vi utföra inspektioner inom branscherna mindre verkstadsföretag, elenergisektorn och spårbunden trafik.

Ett tryggt arbetsliv

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-08-12