Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta, men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Hot och våld i vård- och omsorgsboende

Nu inspekterar Arbetsmiljöverket kommunala och privata vård- och omsorgsboenden med fokus på hot och våld. Syftet är att minska risken för hot och våld på olika typer av boenden, samt att hantera de riskfyllda situationer som ändå uppstår. Inspektionerna pågår mellan mars-december 2024.

Hot och våld i vård- och omsorgsboende

Systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Under oktober 2023 till och med mars 2024, inspekterar Arbetsmiljöverket hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

EU-kampanj 2023–2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

2023-års EU-kampanj handlar om digitala arbetssätt. Årets kampanj inleder en treårig kampanjperiod som har den övergripande rubriken ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. Arbetsmiljöverket bidrar till kampanjen och årets tema bland annat genom att genomföra inspektioner. Hösten 2023 inspekterar vi om det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och informerar om digitala arbetssätt. 

EU-kampanj 2023-2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Hot och våld i skolan

Våren 2023 påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Inspektionerna pågår till och med juni 2024.

Hot och våld i skolan

Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn

Bygg- och transportbranschen är två olycksdrabbade branscher i Sverige. Flera olyckor sker vid lastning och lossning. Sedan september 2022 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner hos arbetsgivare med anställda som lastar, transporterar och lossar gods till byggarbetsplatser.

Säker transport och magasinering inom byggsektorn

Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Organisatorisk arbetsmiljö inom vården

Hösten 2022 påbörjade vi inspektioner mot alla akutsjukhus i Sverige. Under 2023 breddar vi insatsen och inspekterar även barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och vårdcentraler. Den organisatoriska arbetsmiljön är i fokus för inspektionerna. Inspektionerna beräknas pågå till juni 2024.

Organisatorisk arbetsmiljö inom vården

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används. Inspektionerna syftar till att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom de riskområden och delar av arbetslivet som omfattas av tillsynen.

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Ett tryggt arbetsliv – Nollvision

Under 2024 inspekterar vi mindre verkstadsföretag, branscher som använder vibrerande handhållen utrustning och branscher som använder truckar. Vi deltar också i en EU-gemensam kampanj på temat noll olyckor i arbetslivet.

Ett tryggt arbetsliv

Inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket inspekterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer

Senast uppdaterad 2024-02-09