Aktuella inspektioner

Här informerar vi om aktuella inspektioner i hela landet. Vi inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta, men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Unga i arbetslivet

Under 2024 inspekterar Arbetsmiljöverket branscher där det är vanligt att unga arbetstagare mellan 18 till 24 år arbetar. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna om att förebygga och minska risker för olyckor och tillbud, samt öka arbetsgivarnas kunskaper om deras arbetsmiljöansvar.

Unga i arbetslivet

Fall från samma nivå

I maj 2024 startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med fokus på olyckor som orsakas av fall från samma nivå. Det handlar exempelvis om olyckor till följd av att man halkar eller snubblar och är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Fall från samma nivå

Hot och våld i vård- och omsorgsboende

Nu inspekterar Arbetsmiljöverket kommunala och privata vård- och omsorgsboenden med fokus på hot och våld. Syftet är att minska risken för hot och våld på olika typer av boenden, samt att hantera de riskfyllda situationer som ändå uppstår. Inspektionerna pågår mars–december 2024.

Hot och våld i vård- och omsorgsboende

Systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Från oktober 2023 och under hela 2024 inspekterar Arbetsmiljöverket hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

EU-kampanj 2023–2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

EU-kampanjen 2023 handlade om digitala arbetssätt. Den inledde en treårig kampanjperiod med det övergripande temat Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. 

EU-kampanj 2023-2025: Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Hot och våld i skolan

Våren 2023 påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Inspektionerna pågår till och med juni 2024.

Hot och våld i skolan

Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch i Sverige, och många olyckor sker vid lastning och lossning. Arbetsmiljöverket inspekterar därför lastnings- och lossningsplatser vid byggarbetsplatser med syfte att förebygga arbetsolyckor. 

Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Organisatorisk arbetsmiljö inom vården

Hösten 2022 påbörjade vi inspektioner mot alla akutsjukhus i Sverige. Under 2023 breddar vi insatsen och inspekterar även barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och vårdcentraler. Den organisatoriska arbetsmiljön är i fokus för inspektionerna. Inspektionerna beräknas pågå till juni 2024.

Organisatorisk arbetsmiljö inom vården

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används. Inspektionerna syftar till att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom de riskområden och delar av arbetslivet som omfattas av tillsynen.

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Ett tryggt arbetsliv – Nollvision

Under 2024 inspekterar vi mindre verkstadsföretag, branscher som använder vibrerande handhållen utrustning och branscher som använder truckar. Vi deltar också i en EU-gemensam kampanj på temat noll olyckor i arbetslivet.

Ett tryggt arbetsliv

Senast uppdaterad 2024-05-21