Bedöm risker och åtgärda

För att skapa en säker arbetsmiljö är det viktigt
att undersöka vilka risker som finns.
Här kan du läsa om hur ni kan göra det.

1. Undersök arbetsmiljön

Fundera först på:

 • vad ni ska undersöka
 • hur ni ska undersöka det 
 • vem som behöver vara med.

För att veta vad ni borde undersöka
kan ni titta på statistik över sjukdomar och olyckor
som är vanliga i er bransch.

Exempel på vad ni kan undersöka:

 • buller och störande ljud
 • ljus 
 • farliga ämnen 
 • maskiner och verktyg 
 • om folk arbetar för mycket 
 • om arbetsuppgifterna är tydliga

Olika sätt att undersöka arbetsmiljön:

 • mätningar (till exempel av ljudnivån)
 • prata om arbetsmiljön på personalmöten 
 • prata med de anställda en och en 
 • skriftliga enkäter 
 • skyddsronder 
  (Personer som arbetar med arbetsmiljön 
  inom företaget frågar andra om arbetsmiljön.)

Risker upptäcks inte alltid på en gång.
Därför är det viktigt att göra nya undersökningar ofta.

2. Bedöm riskerna

Gör en lista över alla risker ni har upptäckt
och avgör hur allvarliga de är.

3 . Åtgärda riskerna

Bestäm vem som ska åtgärda riskerna.
I ett litet företag är det ofta chefen som gör det.
Bestäm också vem som ska kontrollera åtgärderna.
Åtgärda alla risker som ni har upptäckt.
Börja alltid med de allvarligaste.

4. Gör en handlingsplan

De risker som ni inte åtgärdar genast
ska ni skriva upp i en handlingsplan.

I handlingsplanen ska det stå:

 • vad ni ska göra åt risken.
 • när ni ska göra det. 
 • vem som ska se till att det blir gjort.

Vissa risker går inte att undvika helt.

Då kan ni istället behöva ge personalen extra stöd.
Det kan till exempel vara utbildning eller skyddsutrustning.

5. Kontrollera era åtgärder

Kontrollera alltid att åtgärderna har fungerat.
Det ska ni göra så fort som möjligt.
Ibland kan ni behöva göra något mer
än det ni först tänkte.

6. Bestäm hur er arbetsmiljö ska vara

När ni är klara med den första genomgången kan ni
diskutera hur ni kan förbättra arbetsmiljön ännu mer.

Använd era resultat för att göra en plan för framtiden.
En sådan plan brukar kallas arbetsmiljöpolicy.
Där ska det stå tydligt hur ni vill ha det.

Senast uppdaterad 2022-12-05