Se samtliga föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker.
Omslagsbild: AFS
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-09