Se samtliga föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker.
Omslagsbild: AFS
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

En checklista som arbetsgivare och skyddsombud kan använda för att undersöka risker för hot och våld i arbetsmiljön. Checklistan omfattar alla steg från riskinventering och åtgärder, till rutiner för stöd om något sker.

Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr

Den här broschyren kan du som arbetar i detaljhandeln använda för att utreda en hot- eller våldshändelse. Utifrån den kan du skapa en handlingsplan och åtgärda brister som du kan ha missat.

Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr

Omslagsbild för broschyren Hot och våld inom vården
I den här broschyren får du som arbetar i vården exempel på frågor som ni kan ställa vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön. Den tar upp alla typer av arbete som finns i vården.

Senast uppdaterad 2019-11-21