Se samtliga föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker.

Omslagsbild: AFS
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

Omslagsbild på Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553)
En checklista som arbetsgivare och skyddsombud kan använda för att undersöka risker för hot och våld i arbetsmiljön. Checklistan omfattar alla steg från riskinventering och åtgärder, till rutiner för stöd om något sker.
Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr

Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr

Omslagsbild på Hot och våld inom detaljhandeln (ADI 650)
Den här broschyren kan du som arbetar i detaljhandeln använda för att utreda en hot- eller våldshändelse. Utifrån den kan du skapa en handlingsplan och åtgärda brister som du kan ha missat.
Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr

Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr

Omslagsbild för broschyren Hot och våld inom vården
I den här broschyren får du som arbetar i vården exempel på frågor som ni kan ställa vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön. Den tar upp alla typer av arbete som finns i vården.
Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06