Kontakta Arbetsmiljöverket

Det kan vara svårt att läsa och förstå
de regler som handlar om arbetsmiljö.
Därför får du gärna fråga oss.

Du kan ringa till oss på Arbetsmiljöverket.
Vårt telefonnummer är 010-730 90 00.

Du kan skicka brev till oss. Adressen är
Arbetsmiljöverket
Box 9082 
171 09 Solna

Om du vill skicka e-post kan du skriva till
arbetsmiljoverket@av.se

Ibland har vi mycket att göra.
Då kanske du får vänta några dagar
eller några veckor innan du får svar.

Senast uppdaterad 2023-07-12