Se samtliga föreskrifter

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna handlar om de säkerhetsåtgärder som krävs när det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Det handlar om allt från riskbedömning och planering till skyddsutrustning och rapportering av oönskade händelser. För vissa verksamheter behövs anmälan eller tillstånd.

Föreskrifterna upphävdes 19 november 2018

Den 19 november 2018 upphörde föreskrifterna om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) att gälla. De ersattes med Smittrisker (AFS 2018:4), som då trädde i kraft.

Smittrisker (AFS 2018:4)

Omslagsbild: AFS
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävd)

Föreskrifterna innehåller även information om god hygienisk arbetsmiljöpraxis samt om särskilda smittrisker för gravida.

Det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2012:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06