Se samtliga föreskrifter

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävd)

Föreskrifterna handlar om de säkerhetsåtgärder som krävs när det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Det handlar om allt från riskbedömning och planering till skyddsutrustning och rapportering av oönskade händelser. För vissa verksamheter behövs anmälan eller tillstånd.

Föreskrifterna upphävs 19 november 2018

Den 19 november 2018 upphör föreskrifterna om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) att gälla. De ersätts med Smittrisker (AFS 2018:4), som då träder i kraft.

Smittrisker (AFS 2018:4)

Omslagsbild: AFS
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävd)

Föreskrifterna innehåller även information om god hygienisk arbetsmiljöpraxis samt om särskilda smittrisker för gravida.

Det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2012:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-28