Processer som bildar luftföroreningar - 8 §

Vid de flesta processer som innebär stark upphettning bildas luftföroreningar som är farliga att inandas och förebyggande åtgärder är normalt nödvändiga. Avgaser från förbränningsmotorer är ett exempel. Några exempel om det är rökemissioner från olika svetsning- och skärningsmetoder, lödning, processmetallurgi och avgaser från förbränningsmotorer.

 

Svetsning

Vid svetsning bildas metallrök, koloxid, nitrösa gaser och ozon. Processventilation behövs därför vid svetsning inomhus. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Upphettning av härdplast

Måttlig upphettning av vissa plaster kan bilda isocyanater som vid inandning kan ge astmasymtom. Vid kraftigare upphettning bildas andra farliga ämnen.

Upphettning av kroppsvävnad

Då kroppsvävnad utsätts för stark upphettning med elektricitet  (diatermi) eller laserstrålning (laserkirurgi) bildas rök som man inte bör andas in. 

Webbplats om svetsning

webbplatsen svetsa rätt - en person svetsar

Svetsa rätt är en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) Den ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i att ta fram och granskning av innehållet.

Svetsa rätt, webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-01-14