Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Denna föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen. 

Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, Rapport 2018:4, pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Ursprungs- och ändringsföreskrift

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2021:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2020:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2018:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-09-29