Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Denna föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:5)

Ändringsföreskriften innebär att fem ämnen får sänkta gränsvärden. De ämnen som får sänkta gränsvärden är akrylnitril, bensen, N,N-dimetylformamid, nickel (metall) och nickelföreningar.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:5) trädde i kraft den 5 april 2024 men några av gränsvärdena börjar gälla först senare, se ändringsföreskriften.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen.

Konsekvensbeskrivning till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, Rapport 2018:4, pdf, öppnas i nytt fönster

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-03