Avdelningen för myndighetsgemensam kontroll

Avdelningens huvudsakliga uppgift är dels att samordna den myndighetsgemensamma kontroll som genomförs för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, dels att ansvara för utstationeringsregistret.

  • det operativa arbete som utgår från EU-kommissionens plattform mot odeklarerat arbete
  • samordning av Arbetsmiljöverkets uppdrag som behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen
  • handläggning av ärenden som följer av Arbetsmiljöverkets funktion som förbindelsekontor enligt utstationeringslagen
  • registerkontroll av utstationeringsregistret samt handläggning och beslut om sanktionsavgifter kopplade till utstationering
  • EU:s informationssystem för den inre marknaden, IMI, i vilket vi kan ställa och besvara frågor om utstationering från andra EU- och EES-länder.
  • handläggning och beslut om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Porträtt: Arne Alfredsson, avdelningschef M
Avdelningschef (Myndighetsgemensam kontroll)
Arne Alfredsson
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-08