Förebygg risker på byggarbetsplatsen

Det förebyggande arbetet vid byggarbetsplatsen görs genom varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete och genom den gemensamma säkerhetsplaneringen i arbetsmiljöplanen som nästan alltid ska finnas på en byggarbetsplats.

Arbeta med arbetsmiljön

Arbetsmiljöplan

Det praktiska arbetet görs till exempel med:

 • riskbedömningar
 • åtgärdsplaneringar
 • samordningar mellan olika arbeten och arbetsgivare
 • gemensamma regler
 • uppföljning och kontroller av viss kunskap eller kompetens för att utföra vissa arbeten
 • kontroller av att vissa maskiner är besiktigade
 • skyddsronder.

Gör en riskbedömning

Varje arbetsgivare ska tillsammans med sina arbetstagare bedöma de risker som deras arbeten kan orsaka vid varje byggarbetsplats enligt sitt egna systematiska arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att man gör en ny riskbedömning inför varje ny arbetsuppgift eller inför varje ny miljö där ett arbete ska utföras. Arbetsgivaren ska även informera bygg­arbets­platsens Bas-U om de risker som det egna arbetet kan innebära samt se till att informera sig själv och sina arbets­tagare om bygg­arbets­platsens gemensamma risker och regler som finns beskrivna i arbetsmiljö­planen.

Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Åtgärda riskerna

Risker på arbetsplatsen ska förebyggas med olika slags åtgärder som gör att arbetet kan utföras säkert. Ibland kan möjligheterna för hur arbetet kan utföras begränsas eftersom många olika arbetsgivare arbetar sida vid sida på byggarbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt att varje arbetsgivare i god tid informerar Bas-U om just sina arbetens risker och behov av särskilda förebyggande åtgärder. Det är Bas-U som koordinerar olika arbetens utförande och möjlighet att utföras säkert. Därför ska arbetsgivaren vända sig dit om det finns några oklarheter.

Hjälpmedel mot risker

Arbetsmiljöplanen

Den gemensamma säkerhetsplaneringen för alla på bygg­arbetsplatsen finns samman­ställd i arbets­miljöplanen. Byggherren och dennes bygg­arbetsmiljö­samordnare, Bas-P och Bas-U, ska se till att den finns tillgänglig och är aktuell för alla på bygg­arbets­platsen. Läs mer om byggherrens ansvar samt Bas-P och Bas-U.

Arbetsmiljöplan

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsutrustning

På byggarbetsplatsen används flera olika hjälpmedel gemensamt av olika arbetsgivare för att kunna utföra vissa arbeten. Det kan finnas kranar, ställningar, hissar, liftar och en rad andra hjälpmedel som används gemensamt av olika arbetsgivare. Oftast är det Bas-U som samordnar olika möjligheter för att kunna använda gemensam utrustning genom sitt samordningsarbete.

Bas-U vill veta att besiktningar har utförts av besiktningspliktiga anordningar och att även dess förare har de kunskaper som krävs. Kom ihåg att det ändå är du som är arbetsgivare som är ansvarig för såväl besiktningar som kunskaper för den utrustning som används hos din personal.

Kontrollera att din arbetsutrustning uppfyller aktuella arbetsmiljöregler innan du börjar använda den.

 • Arbetsgivaren är ansvarig för att kontrollera att utrustningar är besiktigade och inte har några anmärkningar, annars kan det leda till sanktionsavgift. 
 • Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstagarna har de kunskaper som krävs. Om dina arbetstagare saknar vissa utbildningar eller om du som är arbetsgivare inte har dokumenterat att de har vissa utbildningar, så kan även det leda till sanktionsavgifter.

Sanktionsavgifter

Logistik

Det ska finnas el, vatten och värme både för att kunna bygga och för personalen. Personalen ska kunna byta kläder och duscha samt ha tillgång till pausutrymmen vid alla byggarbetsplatser. Det ska finnas kontorsutrymme för arbetsledning. Byggarbetsplatsen måste planeras så att material kan transporteras och lagras i olika byggskeden. Avfall från byggarbetsplatsen ska tas om hand.

Bas-U är den som organiserar det mesta av ovanstående arbete.

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Kunskap och information

En byggarbetsplats förändras hela tiden. Personal och arbetsgivare kommer och går. Dessa ständiga förändringar ställer stora krav på planering och skicklighet hos dem som arbetar där. Därför behöver det finns personal med en rad olika kompetenser.

Arbetsmiljöverket har med hjälp av parterna inom byggbranschen tagit fram regler och utbildningar som det i dag ställs krav på att arbetstagaren ska ha.

På byggarbetsplatsen är krav på dokumenterad kunskap eller kompetens vanligt för den som är:

 • Bas-U och Bas-P
 • Kranförare
 • Ställningsbyggare
 • Grävmaskinist
 • Asbestsanerare
 • Kopplare av last
 • Liftförare
 • Truckförare
 • Dykare

Byggindustrins samverkansparter

Mer information om utbildningskrav kan du få genom byggindustrins samverkansparter.

Sveriges Byggindustriers webbplats, öppnas i nytt fönster

Maskinentreprenörernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Teknik och Designföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekos webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadsindustrins yrkesnämnd webbplats, öppnas i nytt fönster

Bättre ergonomi för dig i byggbranschen

Foldern "Bättre arbetsmiljö i byggbranschen" kan hjälpa dig att se om det finns risk att få ont i muskler och leder i arbetet. Ergonomi handlar om att arbeta på rätt sätt och att anpassa arbetet till människan.

Bättre arbetsmiljö i byggbranschen, folder, pdf, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om bygg

Frågor och svar om byggnads- och anläggningsarbete

Upprätta en arbetsmiljöplan

Innan byggarbetsplatsen etableras ska det tas fram en arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplan

AMP-guiden, Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-02